Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z posiedzeń komisji » Komisja Rolnictwa i OŚ użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Komisja Rewizyjna
 Komisja ds Społecznych
 Komisja ds Budżetu
 Komisja Rolnictwa i OŚ
 Protokoły z sesji RM
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Komisja Rolnictwa i OŚ - protokoly

folder

Elementy podrzędne (38)
dokument 2014/12/4 KADENCJA 2014-2018
dokument 2010/12/13 KADENCJA 2010-2014
dokument 2006/11/27 protokoły komisji - kadencja lata 2006 - 2010
dokument 2006/10/24 październik 2006r. - protokół nr 44
dokument 2006/9/21 wrzesień 2006r. - protokół nr 43
dokument 2006/6/21 czerwiec 2006r. - protokół nr 41
dokument 2006/5/23 maj 2006r. - protokół nr 40
dokument 2006/4/21 kwiecień 2006r. - protokół nr 39
dokument 2006/3/15 marzec 2006r. - protokół nr 38
dokument 2006/2/28 luty 2006r. - protokół nr 37
dokument 2006/1/31 styczeń 2006r. - protokół nr 36
dokument 2005/12/28 grudzień 2005r. - protokół nr 35
dokument 2005/11/30 listopad 2005r.- protokół nr 34
dokument 2005/11/9 listopad 2005r. - protokół nr 33
dokument 2005/9/29 wrzesień 2005r.- protokół nr 32
dokument 2005/8/22 sierpień 2005r. - protokół nr 31
dokument 2005/5/25 maj 2005r - protokół nr 29
dokument 2005/4/14 kwiecień 2005r. - protokół nr 28
dokument 2005/3/9 marzec 2005r. - protokół nr 27
dokument 2005/2/3 luty 2005r. protokól nr 26
dokument 2004/12/29 grudzień 2004r. - protokół nr 25
dokument 2004/12/7 grudzień 2004r.- protokół nr 24
dokument 2004/11/2 listopad 2004r. - protokól nr 23
dokument 2004/9/23 wrzesień 2004r.- protokół nr 22
dokument 2004/8/25 sierpień 2004r. - protokół nr 21
dokument 2004/6/17 czerwiec 2004 - protokół nr 20
dokument 2004/5/25 maj 2004r. - protokół nr 19
dokument 2004/4/22 kwiecień 2004r. - protokół nr 18
dokument 2004/3/25 marzec 2004r. - protokół nr 17
dokument 2004/2/18 luty 2004r. - protokół nr 16
dokument 2004/1/20 styczeń 2004r. - protokół nr 15
dokument 2004/1/16 styczeń 2004r. - protokół nr 14
dokument 2003/12/11 grudzień 2003r. - protokół nr 13
dokument 2003/11/21 listopad 2003r. - protokół nr 12
dokument 2003/10/22 październik 2003r. - protokół nr 11
dokument 2003/9/22 wrzesień 2003r. - protokół nr 10
dokument 2003/8/20 sierpień 2003r. - protokół nr 9
dokument bez tytułu

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 30294 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...