Strona główna » ORGANY » sołtysi gminy Głogówek użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

 

WYKAZ SOŁTYSÓW GMINY GŁOGÓWEK

 

W KADENCJI 2015 – 2019

 

 

 

NAZWA JEDNOSTKI

 

MIEJSCOWOŚCI TWORZĄE SOŁECTWO

 

IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA

 

GŁOGÓWEK WINIARY

­­­­­­­­­ ________

Morawiec Teresa

GŁOGÓWEK  ORACZE

­­­­­­­­­ ________

Dembczak Irena

GŁOGOWIEC

 

­­­­­­­­­ ________

Piróg Jan

BIEDRZYCHOWICE

­­­­­­­­­ ________

 

Kern Sebastian

BŁAŻEJOWICE

­­­­­­­­­ ________

 

Bernard Weronika

CIESZNÓW

­­­­­­­­­ ________

 

Bąk Czesław

CHUDOBA

­­­­­­­­­ ________

 

Orant Alfred

KAZIMIERZ

­­­­­­­­­ ________

 

Lesiak Irena

KIERPIEŃ

­­­­­­­­­ ________

 

Wilde Kordian

LEŚNIK

­­­­­­­­­ ________

 

Daniel Anna

MIONÓW

­­­­­­­­­ ________

 

Nosol Henryk

RACŁAWICE ŚLĄSKIE

­­­­­­­­­ ________

Guzowski Ryszard

RZEPCZE

­­­­­­­­­ ________

 


STARE KOTKOWICE

­­­­­­­­­ ________

Gocz Eleonora

SZONÓW

­­­­­­­­­ ________

 

Wdowikowski Mariusz

TOMICE

­­­­­­­­­ ________

 

Bogdan Lorenc

WIERZCH

­­­­­­­­­ ________

 

Czaja Norbert

WRÓBLIN

­­­­­­­­­ ________

 

Seidel Józef

ZAWADA

Golczowice, Mucków, Bud, Sysłów

Suchan Jan

ZWIASTOWICE

­­­­­­­­­ ________

 

Namysło Alfred

TWARDAWA

Malkowice

Kowaś Józef

DZIERŻYSŁAWICE

­­­­­­­­­ ________

 

Kolesko Norbert

MOCHÓW

­­­­­­­­­ ________

 

Kokurowski Jan

NOWE KOTKOWICE

­­­­­­­­­ ________

Mika Piotr

 

GÓRECZNO

­­­­­­­­­ ________

 

 

 

 

 

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 10080 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...