Strona główna » Urząd Miejski » Statut Miasta i Gminy użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

STATUT MIASTA I GMINY GŁOGÓWEK

STATUT_GMINY_GLOGOWEK_zacznik_do_uchway_nr_XIII_68.docSTATUT_GMINY_GLOGOWEK_zacznik_do_uchway_nr_XIII_68.docSTATUT_GMINY_GLOGOWEK_zacznik_do_uchway_nr_XIII_68.doc

statut sołectwa Błażejowice

Statut_Blazejowice.docStatut_Blazejowice.docStatut_Blazejowice.doc

statut sołectwa Biedrzychowice

Statut_Biedrzychowice.docStatut_Biedrzychowice.docStatut_Biedrzychowice.doc

statut sołectwa Ciesznów

Statut_Ciesznow.docStatut_Ciesznow.docStatut_Ciesznow.doc

statut sołectwa Chudoba

Statut_Chudoba.docStatut_Chudoba.docStatut_Chudoba.doc

statut sołectwa Dzierżysławice

Statut_Dzierzyslawice.docStatut_Dzierzyslawice.docStatut_Dzierzyslawice.doc

statut sołectwa Głogówek- Oracze

Statut_Gogowek-Oracze.docStatut_Gogowek-Oracze.docStatut_Gogowek-Oracze.doc

statut sołectwa Głogówek- Winiary

Statut_Gogowek-WINIARY.docStatut_Gogowek-WINIARY.docStatut_Gogowek-WINIARY.doc

statut sołectwa Głogówek - Głogowiec

Statut_Gogowiec.docStatut_Gogowiec.docStatut_Gogowiec.doc

statut sołectwa Góreczno

Statut_Goreczno.docStatut_Goreczno.docStatut_Goreczno.doc

statut sołectwa Kazimierz

Statut_Kazimierz.docStatut_Kazimierz.docStatut_Kazimierz.doc

statut sołectwa Kierpień

Statut_Kierpien.docStatut_Kierpien.docStatut_Kierpien.doc

statut sołectwa Leśnik

Statut_Lesnik.docStatut_Lesnik.docStatut_Lesnik.doc

statut sołectwa Mionów

Statut_Mionow.docStatut_Mionow.docStatut_Mionow.doc

statut sołectwa Mochów

Statut_Mochow.docStatut_Mochow.docStatut_Mochow.doc

statut sołectwa Nowe Kotkowice

Statut_Nowe_Kotkowice.docStatut_Nowe_Kotkowice.docStatut_Nowe_Kotkowice.doc

statut sołectwa Racławice Śl.

Statut_Racawice_Slaskie.docStatut_Racawice_Slaskie.docStatut_Racawice_Slaskie.doc

statut sołectwa Rzepcze

Statut_Rzepcze.docStatut_Rzepcze.docStatut_Rzepcze.doc

statut sołectwa Stare Kotkowice

Statut_Stare_Kotkowice.docStatut_Stare_Kotkowice.docStatut_Stare_Kotkowice.doc

statut Sołectwa Szonów

Statut_Szonow.docStatut_Szonow.docStatut_Szonow.doc

statut sołectwa Tomice

Statut_Tomice.docStatut_Tomice.docStatut_Tomice.doc

statut sołectwa Twardawa

Statut_Twardawa.docStatut_Twardawa.docStatut_Twardawa.doc

statut sołectwa Wierzch

Statut_Wierzch.docStatut_Wierzch.docStatut_Wierzch.doc

statut sołectwa Wróblin

Statut_Wroblin.docStatut_Wroblin.docStatut_Wroblin.doc

statut sołectwa Zawada

Statut_Zawada.docStatut_Zawada.docStatut_Zawada.doc

statut sołectwa Zawada

Statut_Zwiastowice.docStatut_Zwiastowice.docStatut_Zwiastowice.doc


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 15056 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...