Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z posiedzeń komisji » Komisja Rolnictwa i OŚ użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Komisja Rewizyjna
 Komisja ds Społecznych
 Komisja ds Budżetu
 Komisja Rolnictwa i OŚ
 Protokoły z sesji RM
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

KADENCJA 2010-2014

Z dnia 2010/12/13
Notatka
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (42)
plik Protokół nr 1/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
plik Protokół nr 2/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.
plik Protokół nr 3/2011 z dnia 07 marca 2011 r.
plik Protokół nr 4/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
plik Protokół nr 5/2011 z dnia 26 maja 2011 r.
plik Protokół nr 6/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r.
plik Protokół nr 7/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r.
plik Protokół nr 8/2011 z dnia 22 września 2011 r.
plik Protokół nr 9/2011 z dnia 28 października 2011 r.
plik Protokół nr 10/2011 z dnia 25 listopada 2011 r.
plik Protokół nr 11/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.
plik Protokół nr 12/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r.
plik Protokół nr 13/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
plik Protokół nr 14/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
plik Protokół nr 15/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
plik Protokół nr 16/2012 z dnia 25 maja 2012 r.
plik Protokół Nr 17/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
plik Protokół nr 18/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.
plik Protokół nr 19/2012 z dnia 21 września 2012 r.
plik Protokół nr 20/2012 z dnia 24 października 2012 r.
plik Protokół nr 21/2012 z dnia 20 listopada2012 r.
plik protokół nr 22/2012 z dnia 18 grudnia 2012r
plik Protokół nr 23/2013 z dnia 21.01.2013r
plik protokół nr 24/2013 z dnia 19.02.2013r
plik Protokół nr 25/2013 z dnia 21 marca 2013r.
plik Protokół nr 26/2013 z dnia 24.04.2013 r.
plik Protokół nr 27/2013 z dnia 22 maja 2013 r.
plik Protokół nr 28/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.
plik Protokół nr 29/2013 z dnia 27.08.2013 r.
plik Protokół nr 30/2013 z dnia 24.09.2013 r.
plik Protokół nr 31/2013 z dnia 23.10.2013 r.
plik Protokół nr 32/2013 z dnia 28.11.2013 r.
plik Protokół nr 33/2013 z dnia 20.12.2013 r.
plik Protokół nr 34/2014 z dnia 30.01.2014 r.
plik Protokół nr 35/2014 z dnia 24.02.2014 r.
plik Protokół nr 36/2014 z dnia 27.03.2014 r.
plik Protokół nr 37/2014 z dnia 28.04.2014 r.
plik Protokół nr 38/2014 z dnia 23.05.2014 r.
plik Protokół nr 39/2014 z dnia 26.06.2014 r.
plik Protokół nr 40/2014 z dnia 27.08.2014 r.
plik Protokół nr 41/2014 z dnia 25.09.2014 r.
plik Protokół nr 42/2014 z dnia 29.10.2014 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 25580 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...