Strona główna » WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

.

Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci i listy kandydatów:

 

1Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro        
2Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina        
3Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy        
4Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch        
5Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke        
6Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP        
7Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy        
8Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe        
9Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

folder

Elementy podrzędne (15)
dokument 2014/5/20 zarządzenie z dnia 20.05.2014r. w sprawie odwołania oraz powołania członka OKW
dokument 2014/5/19 zarzadzenie z dnia 19.05.2014r. w sprawie odwołania oraz powołania członków OKW
dokument 2014/5/9 zarządzenie w sprawie powołania oraz odwołania czlonków OKW
dokument 2014/5/5 Zarządzenie Burmistrza Głogówka z dn.05.05.2014r.ws.powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.
dokument 2014/4/28 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dn.28.04.2014r.o zerejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12.
dokument 2014/4/1 Zarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 01.04.2014r.ws.wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
dokument 2014/4/1 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
dokument 2014/2/28 Zarządzenie Burmistrza Głogówka z dnia 28.02.2014r.w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
dokument 2012/8/27 Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku z dn.27.08.2012r.w sprawie podziału Gminy Głogówek na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
dokument 2012/8/27 Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku z dn.27.08.2012r. w sprawie podziału Gminy Głogówek na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
dokument Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.
dokument Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25.05.2014r.
dokument informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach glosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
dokument zarządzenie wyborów - termin
dokument kalendarz wyborczy

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 12300 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...