Strona główna » Prawo lokalne » Plan Zagospodarowania Przestrzennego użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Uchwała RM Nr XXI/156/2004 z dnia 8.11.2004r

 

w.spr.miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego_m.docuchwała

 

 

 

zaczniki.pdfzaczniki.pdfzaczniki.pdf

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka

Uchwała nr XXXIX/270/2006 z dnia 26.06.2006r.

Uchwaa_nr._XXXIX_270_2006r.doc

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek

uchwała nr XVIII/130/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2008 r.

 uchwaa.pdfuchwała

za._1cz.1.pdfzał nr 1, cz.1

za._1_cz.2.pdfzał nr 1, cz.2

za._1_cz._3.pdfzał. nr 1, cz.3

za._2_cz._1.pdfzał. nr 2, cz. 1

 za._2_cz._2.pdfzał. nr 2, cz.2

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek

uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24 lipca 2009r.

uchwa_zmiana_planu_gogwek_282_2009.pdf

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta

Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.

w_sprawie_zmiany_miejscowego_planu_zagospodarowania_przestrzennego.pdf

Zmiana w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek

uchwała nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r

 

 

uchwaa_plan_zagopodarowania.pdf

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”

 

Uchwała Nr XXXIV/275/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r.

uchwaa_racawice_l..pdf


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 11020 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...