Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z posiedzeń komisji » Komisja Rolnictwa i OŚ użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Komisja Rewizyjna
 Komisja ds Społecznych
 Komisja ds Budżetu
 Komisja Rolnictwa i OŚ
 Protokoły z sesji RM
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

protokoły komisji - kadencja lata 2006 - 2010

Z dnia 2006/11/27
Notatka
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (47)
plik protokół nr 1 z dnia 13.12.2006r.
plik protokół nr 2 z dnia 22.12.2206r.
plik protokół nr 3 z dnia 23.01.2007r.
plik protokół nr 4 z dnia 21.02.2007r.
plik protokół nr 5 z dnia 21.03.2007r.
plik Protokol nr 8 z dnia 24.05.2007r.
plik protokol nr 7 z 24.04.2007
plik protokol nr 9 z dnia 15.06.2007r.
plik protokół nr 9a z dnia 23.08.2007r.
plik protokół nr 10 z dnia 19.09.2007r..
plik protokół nr 11 z dnia 25.10.2007r.
plik protokól nr 12 z dnia 22.11.2007r
plik protokół nr 13 z dnia 20.12.2008r.
plik protokol nr 14 z dnia 24.01.2008r
plik protokol nr 15 z dnia 21.02.2008
plik protokół nr 16 z dnia 27.03.2008r
plik protokół nr 17 z dnia 21.04.2008r.
plik protokol nr 18 z dnia 27.05.2008r.
plik protokol nr 19 z dnia 25.06.2008r
plik protokół nr 20 z dnia 21.08.2008r.
plik protokół nr 21 z dnia 25.09.2008r.
plik protokół nr 22 z dnia 24.10.2008r.
plik protokól nr 23 z dnia 20.11.2008r.
plik Protokół nr 24 z dnia 04.12.2008r.
plik Protokół Nr 24 z dnia 04.12.2008
plik Protokół Nr 25 z dnia 22.12.2008
plik Protokół nr 26 z dnia 26.01.2009 r.
plik Protokół Nr 27 z dnia 18.02.2009 r.
plik Protokół Nr 28 z dnia 25.03.2009 r.
plik Protokół Nr 29 z dnia 23.04.2009 r.
plik Protokół Nr 30 z dnia 21.05.2009 r.
plik Protokół Nr 31 z dnia 25.06.2009 r.
plik Protokół Nr 32 z dnia 27.08.2009 r.
plik Protokół Nr 33 z dnia 24.09.2009 r.
plik Protokół Nr 34 z dnia 23.10.2009 r.
plik Protokół Nr 35 z dnia 26.11.2009 r.
plik Protokół Nr 36 z dnia 17.12.2009 r.
plik Protokół Nr 37 z dnia 29.12.2009 r.
plik Protokół nr 38 z dnia 22 stycznia 2010 r
plik Protokół nr 39 z dnia 25.02.2010 r.
plik Protokół nr 40 z dnia 26.03.2010 r.
plik Protokół nr 41 z dnia 20.04.2010 r.
plik Protokół nr 42 z 28.05.2010 r.
plik Protokół nr 43 z 24.06.2010 r.
plik Protokół nr 44 z dnia 26.08.2010 r.
plik Protokół nr 45 z dnia 23.09.2010 r.
plik Protokół nr 46 z dnia 27.10.2010 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 25579 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...