Strona główna » Jednostki Organizacyjne » MGOK użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Strona Liczba odsłon 
Strona główna356246
   Urząd Miejski16649
        Godziny urzędowania 19514
        Statut Miasta i Gminy 16580
        Regulamin Organizacyjny UM 19116
        Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 19925
        Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 12500
   Plany,Strategie, Programy13644
   Finanse Gminy10656
        Budżet 57108
            Dotacje 10883
            ppuu 7335
        Majątek Gminy 7022
        Podatki i opłaty lokalne 15801
            Opłaty 7018
            inne opłaty 4720
            Podatki 7343
        Sprawozdania 39651
   ORGANY8587
        Władze urzędu 18694
        Pracownicy UM 34131
        Sołtysi gminy Głogówek 10079
        Rada Miejska 19295
            Skład RM 7111
            Komisje Rady Miejskiej 6903
            Prace RM 9404
            Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 4152
            Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady 5077
   Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego2149
        Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Głogówek 3246
        Informator działań zima 2013/2014 2081
   Prawo lokalne8081
        przetargi 835497
        Obwieszczenia 332344
        Ogłoszenia 68359
        Komunikaty 67356
        Zarządzenia Burmistrza 168709
        Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu 4556
        Uchwały 70997
            Projekty uchwał 5644
        Plan Zagospodarowania Przestrzennego 11019
   Oświadczenia majątkowe19790
        Pracownicy UM 26959
        Radni Rady Miejskiej 25454
        Dyrektorzy szkół i przedszkoli 29233
        Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy 22345
   Sprawy załatwiane przez urząd9853
        Referat NLROŚ 12789
            Ochrona Środowiska 12858
            Geodezja 8055
            Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa 2744
            Gospodarka terenami 2692
            Gospodarowanie mieniem komunalnym 101414
        Referat OSKD 10063
            Działalność gospodarcza 16731
            Zezwolenia na alkohol 2784
            Refundacja kosztów kształcenia młodocianych pracowników 40469
            Kultura i Sport 2345
            Oświata 3138
        Referat Finansowy 18591
            Formularze i wnioski 10218
        Referat SO, ZK i USC 13266
            dowody osobiste 44364
            Ewidencja ludności 11099
            Akty stanu cywilnego 9344
            Sprawy wojskowe 20585
            Zbiórki publiczne 8825
            Zmiana imion i nazwisk 7856
            Formularze i wnioski 8373
        Referat IDPP 10599
            Melioracja 7914
            Zagospodarowanie przestrzenne 1355
            Drogownictwo 1448
            Ewidencja zabytków Gminy Głogówek 2701
        Referat ORGANIZACYJNY 5708
            Formularze do pobrania 1938
        Referat GOK 1952
            Gospodarka odpadami komunalnymi 1240
            Rejestr działalności regulowenej 984
            Formularze do pobrania 973
   Rejestry, ewidencje, archiwa16582
        Ewidencja działalności gospodarczej 85386
        Ewidencja ludności 11802
        Rejestr wniosków i interpelacji radnych 5015
        Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 5680
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2310
   Jednostki Organizacyjne9275
        MGOK 15873
        OPS 15581
        ZMK 21744
        Placówki oświatowe 2187
   WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 20152128
        Link do strony 1194
   WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 20144073
        Okręgi wyborcze 2641
        Obwody głosowania 1639
        Miejska Komisja Wyborcza 2004
        Składy obwodowych komisji wyborczych 2781
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów) 1552
        Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów) 1488
        Informacje dla wyborców niepełnosprawnych. 1371
        Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 1705
   WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 201412300
   WYBORY 7193
   Słownik skrótów7567
   Statystyka stron10527
   Mapa serwisu9334
   Szukaj36261
   Instrukcja5915
Nabór pracowników 45

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 15873 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...