Strona główna » Prawo lokalne » Komunikaty użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Komunikat

folder

Elementy podrzędne (33)
dokument 2014/12/29 Zawiadomienie o przyjmowaniu wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka
dokument 2014/7/24 Raport Burmistrza Głogówka z konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic miasta Głogówka.
dokument 2012/2/24 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2011/10/19 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 18 października 2011 r.
dokument 2011/7/12 Komunikat Burmistrza Głogówka w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2011/7/7 Komunikat Burmistrza Głogówka w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2011/4/7 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku II-giego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2011/3/10 Ogłoszenie Marszałka Województwa Opolskiego
dokument 2010/10/14 Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku w sprawie dyżurów komisji w celu rejestracji kandydatów do Rady Miejskiej i na Burmistrza Glogówka
dokument 2010/10/12 Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Głogówku
dokument 2010/9/24 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 23 września 2010 r. w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2010/9/3 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 3 września 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbyły się rokowania sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/5/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o odbyciu I-go przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/5/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o odbyciu I-go przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/5/4 Porozumienie w sprawie zorganizowania dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych z budżetu Gminy Głogówek w roku 2010
dokument 2010/4/12 Informacja na temat II etapu rekrutacji na stanowisko urzędnicze ds. kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych.
dokument 2010/2/18 Komunikaty Burmistrza Głogówka
dokument 2010/2/16 Komunikat Burmistrza Głogówka
dokument 2008/7/17 komunikat Burmistrza Głogówka o sprzedaży nieruchomości poł. w Szonowie stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2008/6/13 komunikat o II przetargu o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2006/10/3 komunikat Burmistrza o I-ym ustnym przetargu na nieruchomości stanowiące własność gminy
dokument 2006/1/17 komunikat Burmistrza Głogówka o wynikach III-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność GG
dokument 2006/1/17 komunikat Burmistrza Głogówka o wynikach I-ego ustnego przetargu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność GG
dokument 2005/4/12 komunikat Burmistrza Głogówka, inf. o I-ym przetargu pisemnym sprzedaży na własność nieruchomości stan. własność GG
dokument 2005/3/18 komunikat Burmistrza Głogówka inf. o I-ym przetargu ustnym nieograniczonym, dot. sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2004/9/23 komunikat - I przetarg ustny nieograniczony o sprzedazy na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy
dokument 2003/10/1 Komunikat Burmistrza Głogówka

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 67356 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...