Strona główna » WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014 użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

obwieszczenie1.docxobwieszczenie1.docxobwieszczenie1.docx

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad

obwieszczenie.docxobwieszczenie.docxobwieszczenie.docx

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów burmistrza - ponowne głosowanie

protokol.pdfprotokol.pdfprotokol.pdf

Uchwała MKW o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Głogówka w dniu 30 listopada 2014r.

uchwala.pdfuchwala.pdfuchwala.pdf

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów - Burmistrz

protokol_-_Burmistrz.pdfprotokol_-_Burmistrz.pdfprotokol_-_Burmistrz.pdf

Protokół w wyborów - Rada Miejska

protokol_-_Rada_Miejska.pdfprotokol_-_Rada_Miejska.pdfprotokol_-_Rada_Miejska.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Głogówka

obwieszczenie.pdfobwieszczenie.pdfobwieszczenie.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Głogówku

obwieszczenie_radni.pdfobwieszczenie_radni.pdfobwieszczenie_radni.pdf

Zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem świetlic wiejskich

zarzadzenie.pdfzarzadzenie.pdfzarzadzenie.pdf

Komunikat o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

komunikat.pdfkomunikat.pdfkomunikat.pdf

Informacja o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informacja.pdfInformacja.pdfInformacja.pdf

informacja o losowaniu numerów list kandydatów

informacja.pdfinformacja.pdfinformacja.pdf


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 4074 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...