Strona główna » Plany,Strategie, Programy użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Plan rozwoju Gminy Głogówek

PLAN_ROZWOJU__GMINY_GLOGOWEK.docPLAN_ROZWOJU__GMINY_GLOGOWEK.docPLAN_ROZWOJU__GMINY_GLOGOWEK.doc

Strategia Rozwoju Gminy Głogówek

STRATEGIA_ROZWOJU_GMINY_GLOGOWEK.docSTRATEGIA_ROZWOJU_GMINY_GLOGOWEK.docSTRATEGIA_ROZWOJU_GMINY_GLOGOWEK.doc

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Głogówek na lata 2004-2013

PLAN_ROZWOJU_LOKALNEGO_GMINY_GLOGOWEK.docPLAN_ROZWOJU_LOKALNEGO_GMINY_GLOGOWEK.docPLAN_ROZWOJU_LOKALNEGO_GMINY_GLOGOWEK.doc

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek

regulamin_utrzymania_czystoci.pdfregulamin_utrzymania_czystoci.pdfregulamin_utrzymania_czystoci.pdf

Plan rozwoju turystyki transgranicznej w Gminie Głogówek

Plan_rozwoju_turytyki_transgranicznej_GG.docPlan_rozwoju_turytyki_transgranicznej_GG.docPlan_rozwoju_turytyki_transgranicznej_GG.doc

Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich Głgoówka na lata 2007-2013

LPROM_GOGWKA_2007-2013.docLPROM_GOGWKA_2007-2013.docLPROM_GOGWKA_2007-2013.doc

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2005-2006 i 2007 – 2013

Uchwała nr  XXX/ 246 /2009  z dnia 23.02.2009 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Głogówka na lata 2005-2006 i 2007- 2013.

Lokalny_Program_Rewitalizacji.pdfLokalny_Program_Rewitalizacji.pdfLokalny_Program_Rewitalizacji.pdf

Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2007

Program_Ochrony_Srodowiska.pdfProgram_Ochrony_Srodowiska.pdfProgram_Ochrony_Srodowiska.pdf

.

tablice_do_Programu_Ochrony_Srodowiska.pdftablice_do_Programu_Ochrony_Srodowiska.pdftablice_do_Programu_Ochrony_Srodowiska.pdf

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012

1._Aktualizacj_Programu_Ochrony_rodowiska.doc1._Aktualizacj_Programu_Ochrony_rodowiska.doc1._Aktualizacj_Programu_Ochrony_rodowiska.doc

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012

2._Aktualizacja_Planu_Gospodarki_Oodpadami.doc2._Aktualizacja_Planu_Gospodarki_Oodpadami.doc2._Aktualizacja_Planu_Gospodarki_Oodpadami.doc

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarowania Odpadami

Prognoza_oddziaywania_na_rodowisko.docPrognoza_oddziaywania_na_rodowisko.docPrognoza_oddziaywania_na_rodowisko.doc

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Głogówek na lata 2012-2032 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko realizacji programu usuwania azbestu z terenu miasta i gminy Głogówek

Uchwała Nr XXVII/201/2013 Rady Miejskiej  w Głogówku  z dnia 25.02.2013 r.

Program.docxProgram.docxProgram.docx


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 12801 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...