Strona główna » ORGANY » Pracownicy UM użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Sekretariat:

tel. 40 69 900, 40 69 901

fax 40 69 906

Referat organizacyjny:

 Sekretarz Gminy - Anna Barysz

tel. 40 69 904,

e-mail: barysz@glogowek.pl

ds.techniczno-kancelaryjnych i archiwum zakład. - Magdalena Bernard,

tel. 40 69 900, e-mail: sekretariat@glogowek.pl

ds.pracowniczych i płac - Monika Budzar, tel. 40 69 912,

e-mail budzar@glogowek.pl

ds.obsługi biura rady   - Małgorzata Wolf, tel. 40 69 917,

e-mail: rada@glogowek.pl

ds.komunikacji społecznej - Małgorzata Wójcicka-Rosińska,

tel. 606 11 33 33

Referat Finansowy:

Kierownik referatu - Ilona Hudaszek, tel. 077- 4069905,

e-mail skarbnik@glogowek.pl

ds.podatku - Jadwiga Gajdemska

e-mail: gajdemska@glogowek.pl , tel. 40 69 910

ds.podatku - Katarzyna Sałek

e-mail: sałek@glogowek.pl , tel. 40 69 910

ds. podatku - tel. 40 69 909

Wirginia Mielczarek e-mail mielczarek@glogowek.pl

Justyna Hampel e-mail hampel@glogowek.pl  

Katarzyna Larysz e-mail larysz@glogowek.pl

Beata Figiel e-mail figiel@glogowek.pl

ds.budżetu - Bogusława Laskowska- tel. 40 69 911,

ds.budżetu , tel. 40 69 926,

Małgorzata Magosz, e-mail magosz@glogowek.pl

Beata Wollny, e-mail wollny@glogowek.pl

Małgorzata Frączek

Lidia Pryka

Referat Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i USC;

Kierownik referatu - Brygida Łątka, tel. 40 69 908

ds.dowodów osobistych - Helena Kaiser, e-mail kaiser@glogowek.pl  oc@glogowek.pl tel. 40 69 907

ds. ewidencji ludności i informacji- Dorota Dembczak

tel. 40 69 917, e-mail dembczak@glogowek.pl

 Referat inwestycyjny, drogownictwa i planowania przestrzennego

Kierownik referatu - Ginter Cibis e-mail cibis@glogowek.pl

 tel.40 69 913

ds.kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych- Dawid Bojdo tel. 077-40 69 915

ds.drogownictwa i melioracji rolnej - Roman Sznajder, tel. 40 69 914

 e-mail sznajder@glogowek.pl

ds.drogownictwa -  Marta Dziadek tel. 40 69 914

e-mail drogownictwo@glogowek.pl

ds.planowania przestrzennego - Henryka Tabor, tel. 40 69 913

e-mail tabor@glogowek.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu - mgr inż. Aneta Samotus, e-mail samotus@glogowek.pl

 tel. 40 69 923

ds.gospodarki terenami-Wojciech Witkowski, tel. 77 4069922

e-mail w.witkowski@glogowek.pl

ds.geodezji rolnej - Karolina Fiutka, tel. 40 69 922,

e-mail: fiutka@glogowek.pl

ds.gospodarki lokalowo-mieszkaniowej i ochrony środowiska - Elżbieta Urbanek - tel. 077 4069922, e-mail urbanek@glogowek.pl

ds.gospodarki lokalowo-mieszkaniowej i ochrony środowiska - Grażyna Rosa - tel. 077 4069918, e-mail rosa@glogowek.pl

Referat Oświaty, Kultury, Sportu, Promocji Gminy i Działalności Gospodarczej

Kierownik referatu - Ewa Orłowska- Radziwiłł, tel. 40 69 920

e-mail oswiata@glogowek.pl

ds.działalności gospodarczej i promocji gminy - Liliana Poremba,

 tel.  40 69 921, e-mail poremba@glogowek.pl

ds.sportu i kultury - Irena Sołtysek, tel. 40 69 921,

e-mail soltysek@glogowek.pl

ds.pożytku publicznego - Tomasz Mazur, tel. 40 69 921

e-mail: mazur@glogowek.pl

 

Referat Ekonomiczny Oświaty i Zdrowia

parter, pok. nr 3

Kierownik referatu - Jacek Nalepa, tel. 077 40 69 919

 e-mail nalepa@glogowek.pl

ds. obsługi finansów szkół i przedszkoli: tel. 77 40 69 919

Barbara Adamus, e-mail adamus@glogowek.pl

Krystyna Białas , e-mail bialas@glogowek.pl

Irena Rogosz, e-mail rogosz@glogowek.pl

Renata Staniczek, e-mail staniczek@glogowek.pl

Regina Kotzulla, e-mai kotzulla@glogowek.pl

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

kierownik referatu  - Weronika Dziadek e-mail dziadek@glogowek.pl

ds.windykacji i wymiaru - Maria Malinowska e-mail malinowska@glogowek.pl

Samodzielne stanowisko:

radca prawny -  Leszek Dulęba,  tel. 40 69 904

 


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 34132 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...