Strona główna » Finanse Gminy » Budżet użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Dotacje
  Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Budżet

folder

Elementy podrzędne (37)
dokument 2014/11/18 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek na lata 2015-2018 - PROJEKT
dokument 2014/11/18 Budżet Gminy Głogówek na 2015r.- PROJEKT
dokument 2014/6/26 Uchwała RIO nr 180/2014 ws.opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Głogówek
dokument 2014/6/26 Uchwała RIO nr 181/2014 ws.opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Głogówek
dokument 2014/1/30 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2013r.
dokument 2013/11/21 Budżet Gminy Głogówek na 2014r.- PROJEKT
dokument 2013/11/21 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 - PROJEKT
dokument 2012/12/27 budżet Gminy Głogówek na 2013 rok
dokument 2012/11/15 Budżet Gminy Głogówek na 2013 r.- PROJEKT
dokument 2012/11/15 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2013-2016 -PROJEKT
dokument 2012/4/2 Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Głogówek
dokument 2011/12/28 BUDŻET GMINY GŁOGÓWEK NA 2012 ROK
dokument 2011/12/28 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2012-2015
dokument 2011/12/15 Opinia RIO do projektu budżetu gminy Głogówek na 2012 rok
dokument 2011/12/15 Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument 2011/11/16 Budżet Gminy Głogówek na 2012 rok-PROJEKT
dokument 2011/11/16 Wieloletnia prognoza finansowa-PROJEKT
dokument 2011/2/28 Uchwała RIO w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Glogówek
dokument 2011/1/3 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2011 r.
dokument 2011/1/3 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument 2011/1/3 Budżet Gminy Głogówek na 2011 r.
dokument 2010/11/15 Budżet Gminy Głogówek na 2011 rok-PROJEKT
dokument 2010/11/15 Wieloletnia prognoza finansowa-PROJEKT
dokument 2010/1/20 Budżet Gminy Głogówek na 2010r.
dokument 2009/1/5 Budżet Gminy Głogówek na 2009r.
dokument 2008/1/7 Budżet Gminy Głogówek na 2008r.
dokument 2007/1/4 Budżet Gminy Głogówek na 2007r.
dokument 2006/1/1 Budżet Gminy Głogówek na 2006r.
dokument 2005/1/1 Budżet Gminy Głogówek na 2005r.
dokument 2004/1/26 Budżet Gminy Głogowek na 2004r.
dokument 2003/9/9 Budżet Gminy Głogówek na 2003r.
dokument uchwała nr 502/2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2013r
dokument uchwała nr 503/2012 RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument uchwała nr 504/2012 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2013r
dokument budżet Gminy Głogówek na rok 2013
dokument Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Głogówek na 2013r
dokument Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogówek

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 43413 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...