Strona główna » Finanse Gminy » Budżet użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Dotacje
 Pomoc publiczna, ulgi, umorzenia
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Budżet

folder

Elementy podrzędne (37)
dokument 2014/11/18 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głogówek na lata 2015-2018 - PROJEKT
dokument 2014/11/18 Budżet Gminy Głogówek na 2015r.- PROJEKT
dokument 2014/6/26 Uchwała RIO nr 180/2014 ws.opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Głogówek
dokument 2014/6/26 Uchwała RIO nr 181/2014 ws.opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Głogówek
dokument 2014/1/30 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2013r.
dokument 2013/11/21 Budżet Gminy Głogówek na 2014r.- PROJEKT
dokument 2013/11/21 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2017 - PROJEKT
dokument 2012/12/27 budżet Gminy Głogówek na 2013 rok
dokument 2012/11/15 Budżet Gminy Głogówek na 2013 r.- PROJEKT
dokument 2012/11/15 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Głogówek na lata 2013-2016 -PROJEKT
dokument 2012/4/2 Opinia RIO dot. planowanej kwoty długu Gminy Głogówek
dokument 2011/12/28 BUDŻET GMINY GŁOGÓWEK NA 2012 ROK
dokument 2011/12/28 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GŁOGÓWEK NA LATA 2012-2015
dokument 2011/12/15 Opinia RIO do projektu budżetu gminy Głogówek na 2012 rok
dokument 2011/12/15 Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument 2011/11/16 Budżet Gminy Głogówek na 2012 rok-PROJEKT
dokument 2011/11/16 Wieloletnia prognoza finansowa-PROJEKT
dokument 2011/2/28 Uchwała RIO w Opolu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Glogówek
dokument 2011/1/3 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2011 r.
dokument 2011/1/3 Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument 2011/1/3 Budżet Gminy Głogówek na 2011 r.
dokument 2010/11/15 Budżet Gminy Głogówek na 2011 rok-PROJEKT
dokument 2010/11/15 Wieloletnia prognoza finansowa-PROJEKT
dokument 2010/1/20 Budżet Gminy Głogówek na 2010r.
dokument 2009/1/5 Budżet Gminy Głogówek na 2009r.
dokument 2008/1/7 Budżet Gminy Głogówek na 2008r.
dokument 2007/1/4 Budżet Gminy Głogówek na 2007r.
dokument 2006/1/1 Budżet Gminy Głogówek na 2006r.
dokument 2005/1/1 Budżet Gminy Głogówek na 2005r.
dokument 2004/1/26 Budżet Gminy Głogowek na 2004r.
dokument 2003/9/9 Budżet Gminy Głogówek na 2003r.
dokument uchwała nr 502/2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2013r
dokument uchwała nr 503/2012 RIO w sprawie opinii o przedłozonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Głogówek
dokument uchwała nr 504/2012 RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2013r
dokument budżet Gminy Głogówek na rok 2013
dokument Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu określonego uchwałą budżetową Gminy Głogówek na 2013r
dokument Opinia RIO dot. prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogówek

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 57109 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...