Strona główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

zarządzenie

folder

Elementy podrzędne (60)
dokument 2014/1/1 Zarządzenia 2014 r.
dokument 2013/1/1 Zarządzenia 2013 r.
dokument 2012/1/1 Zarządzenia 2012 r.
dokument 2011/2/15 Zarządzenia z 2011 r.
dokument 2010/1/1 Zarządzenia z 2010 r.
dokument 2009/1/2 Zarządzenia z 2009 r.
dokument 2008/1/2 zarządzenia 2008r.
dokument 2007/12/1 grudzień 2007r.
dokument 2007/11/1 listopad 2007r
dokument 2007/10/1 październik 2007r.
dokument 2007/9/1 wrzesień 2007r.
dokument 2007/8/1 sierpień 2007r.
dokument 2007/7/1 lipiec 2007r.
dokument 2007/6/1 czerwiec 2007r.
dokument 2007/5/1 maj 2007r.
dokument 2007/4/1 kwiecień 2007r.
dokument 2007/2/1 luty, marzec 2007r.
dokument 2007/1/1 styczeń 2007r.
dokument 2006/12/1 grudzień 2006r.
dokument 2006/11/1 listopad 2006r.
dokument 2006/10/1 październik 2006r.
dokument 2006/9/1 wrzesień 2006r.
dokument 2006/8/1 sierpień 2006r.
dokument 2006/7/1 lipiec 2006r.
dokument 2006/6/1 czerwiec 2006r.
dokument 2006/5/1 maj 2006r.
dokument 2006/4/1 kwiecień 2006r.
dokument 2006/3/1 marzec 2006r.
dokument 2006/2/1 luty 2006r.
dokument 2006/1/1 styczeń 2006r.
dokument 2005/12/1 grudzień 2005r.
dokument 2005/11/1 listopad 2005r.
dokument 2005/10/1 październik 2005r.
dokument 2005/9/1 wrzesień 2005r.
dokument 2005/8/1 lipiec 2005r.
dokument 2005/8/1 sierpień 2005r.
dokument 2005/6/1 czerwiec 2005r.
dokument 2005/5/1 maj 2005r.
dokument 2005/4/1 kwiecień 2005r.
dokument 2005/3/1 marzec 2005r.
dokument 2005/2/1 luty 2005r.
dokument 2005/1/1 styczeń 2005r.
dokument 2004/12/1 grudzień 2004r.
dokument 2004/11/1 listopad 2004r.
dokument 2004/10/1 październik 2004r.
dokument 2004/9/1 wrzesień 2004r.
dokument 2004/8/1 sierpień 2004r.
dokument 2004/7/1 lipiec 2004r.
dokument 2004/6/1 czerwiec 2004r.
dokument 2004/5/4 maj 2004r.
dokument 2004/4/1 kwiecień 2004
dokument 2004/3/1 marzec 2004r.
dokument 2004/2/1 luty 2004r.
dokument 2004/1/1 styczeń 2004r.
dokument 2003/12/1 grudzień 2003r.
dokument 2003/11/1 listopad 2003r.
dokument 2003/10/1 październik 2003r.
dokument 2003/9/1 wrzesień 2003r.
dokument 2003/8/1 sierpień 2003r
dokument 2003/7/1 lipiec 2003r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 167552 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...