Strona główna » Prawo lokalne » Przetargi użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

przetargi, konkursy

folder

Elementy podrzędne (695)
dokument 2015/6/8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2015/6/3 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach.
dokument 2015/5/28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne.
dokument 2015/5/25 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Remont zabezpeczający pałac w Kazimierzu - II etap.
dokument 2015/5/22 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu – II etap.
dokument 2015/5/21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępopwaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
dokument 2015/5/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne.
dokument 2015/5/5 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Remont zabezpeczający pałac w Kazimierzu - II etap.
dokument 2015/5/5 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Zakup i dostawa środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
dokument 2015/4/30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej – II etap.
dokument 2015/4/20 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2015/4/8 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej – II etap.
dokument 2015/3/27 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2015/2/24 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR P244L/JELCZ 005 10.7t.
dokument 2015/2/23 Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR P244L/JELCZ 005 10.7t.
dokument 2015/2/14 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2015/2/9 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2015/2/6 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR P244L/JELCZ 005 10.7t.
dokument 2015/1/9 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
dokument 2014/12/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2014/10/14 Informacja o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na remont budynku szatni przy boisku w Biedrzychowicach.
dokument 2014/10/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu.
dokument 2014/10/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na remont budynku szatni przy boisku w Biedrzychowicach.
dokument 2014/9/26 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na remont budynku szatni przy boisku w Biedrzychowicach.
dokument 2014/9/26 Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Biedrzychowicach.
dokument 2014/9/25 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na remont budynku szatni przy boisku w Biedrzychowicach.
dokument 2014/9/12 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Remont zabezpieczający pałac w Kazimierzu.
dokument 2014/9/12 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na Remont budynku szatni przy boisku w Biedrzychowicach.
dokument 2014/9/5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2014/9/3 Dyrektor ZMK w Głogówku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyny budowlanej.
dokument 2014/8/27 Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Biedrzychowicach.
dokument 2014/8/22 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych związanych z realizacją projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych".
dokument 2014/8/22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek.
dokument 2014/8/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych".
dokument 2014/8/8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na dostawę i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych w Racławicach Śląskich.
dokument 2014/8/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2014/2015.
dokument 2014/8/5 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych" - część IV: pierwszy okres roku szkolnego 2014/2015.
dokument 2014/7/30 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na dostawę i montaż urządzeń siłowych zewnętrznych w Racławicach Śląskich.
dokument 2014/7/28 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek uczestniczących w projekcie Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych - rok szkony 2014/2015.
dokument 2014/7/24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/7/24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 937 834 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne.
dokument 2014/7/24 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
dokument 2014/7/21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wymiana instalacji odgromowej.
dokument 2014/7/14 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2014/2015.
dokument 2014/7/14 Zawiadomienie o unieważnieniu IV przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/7/10 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 1 937 834 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne.
dokument 2014/7/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/7/3 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na Głogówek, zamek (XIII/VIV w.) wymiana instalacji odgromowej.
dokument 2014/7/2 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/6/26 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/6/24 Zawiadomienie o unieważnieniu III przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/6/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek.
dokument 2014/6/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/6/12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - V nabór.
dokument 2014/6/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remonty dróg gminnych - asfalty.
dokument 2014/6/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę szkolnych placów zabaw ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/6/5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Głogówek.
dokument 2014/6/4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej na boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem.
dokument 2014/6/4 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/6/2 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek.
dokument 2014/5/26 Zawiadomienie o unieważnieniu II przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/5/21 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remonty dróg gminnych - asfalty.
dokument 2014/5/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
dokument 2014/5/14 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła w Gminie Głogówek.
dokument 2014/5/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek - V nabór.
dokument 2014/5/8 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na prowadzenie bieżącej obsługi bankowej budżetu Gminy Głogówek.
dokument 2014/5/7 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę środków chemii basenowej dla potrzeb Kąpieliska Gminnego w Głogówku.
dokument 2014/5/6 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STEYR 690 10.2t
dokument 2014/5/5 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej na boisko pełnowymiarowe ze sztucznej nawierzchni wraz z oświetleniem.
dokument 2014/5/5 Zawiadomienie o unieważnieniu I przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego STEYR 690 10.2t.
dokument 2014/4/30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację sali gimnastycznej i łącznika szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
dokument 2014/4/16 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STEYR 690 10.2t
dokument 2014/4/15 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/4/9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej.
dokument 2014/4/2 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na termomodernizację sali gimnastycznej i łącznika szkoły podstawowej w Biedrzychowicach.
dokument 2014/3/28 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/3/27 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy w Głogówku -Wielkie Oracze.
dokument 2014/3/19 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) remont dachu i wykonanie kanalizacji deszczowej.
dokument 2014/3/12 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/3/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek.
dokument 2014/3/3 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy w Głogówku -Wielkie Oracze.
dokument 2014/2/25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2014/2/17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro.
dokument 2014/2/17 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek uczestniczących w projekcie Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych - rok szkolny 2013/2014.
dokument 2014/2/17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont kuchni Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku.
dokument 2014/2/12 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/2/11 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 10.02.2014r. oraz o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na rozbudowę świtlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/2/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/2/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kierpniu.
dokument 2014/2/3 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2014r.
dokument 2014/1/27 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej o wartości poniżej 14 000 euro na zakup i dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2014/1/17 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont kuchni Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku.
dokument 2014/1/14 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy w Głogówku - Wielkie Oracze.
dokument 2014/1/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Kierpniu.
dokument 2014/1/8 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2014/1/8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych"-cześć III:drugi okres roku szkolnego 2013/2014.
dokument 2013/12/31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla usług " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek"
dokument 2013/12/18 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na Świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu „Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – część III: drugi okres roku szkolnego 2013/2014.
dokument 2013/12/11 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż maszyny budowlanej marki Hanomag
dokument 2013/11/15 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2013/11/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Mienia Komunalnego Głogówek na rok 2014-2015.
dokument 2013/10/21 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych na potrzeby Zakładu Mienia Komunalnego na rok 2014-2015
dokument 2013/10/2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznejna dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głogówek.
dokument 2013/9/19 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku.
dokument 2013/9/17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2013/9/12 Burmistrz Głogówka ogłasza licytację elektroniczną na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Głogówek.
dokument 2013/8/30 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku.
dokument 2013/8/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2013/8/27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku.
dokument 2013/8/12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek.
dokument 2013/8/6 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na remont i wyposażenie biblioteki, czytelni i sali widowiskowej w Głogówku.
dokument 2013/8/2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2013/2014.
dokument 2013/7/31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek.
dokument 2013/7/31 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek.
dokument 2013/7/25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/7/25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych" - część II: pierwszy okres roku szkolnego 2013/2014.
dokument 2013/7/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2013/2014.
dokument 2013/7/12 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek.
dokument 2013/7/9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na remont drogi gminnej w miejscowości Szonów.
dokument 2013/7/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/7/3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2.420.000,00 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu (wydatki inwestycyjne).
dokument 2013/6/26 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych" - część II: pierwszy okres roku szkolnego 2013/2014.
dokument 2013/6/25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/6/24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2013/6/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na Wdrożenie i kompleksowa obsługa platformy Moodle dla szkół gminy Głogówek.
dokument 2013/6/11 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej w miejscowości Szonów.
dokument 2013/6/7 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/6/6 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głogówek.
dokument 2013/6/4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie
dokument 2013/6/3 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/5/31 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro - Wdrożenie i kompleksowa obsługa platformy Moodle dla szkół gminy Głogówek uczestniczących w projekcie „ Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych”
dokument 2013/5/29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na Wdrożenie i kompleksową obsługę platformy Moodle dla szkół gminy Głogówek uczestniczących w projekcie „ Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” współfinansowanym przez Unię Europejską.
dokument 2013/5/27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
dokument 2013/5/22 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 420 000,00 PLN dla Gminy Głogówek na spłatę zadłużenia oraz pokrycie planowanego deficytu (wydatki inwestycyjne).
dokument 2013/5/21 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie i komplesową obsługę platformy Moodle dla szkół gminy Głogówek uczestniczących w projekcie Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych wpółfinansowanych przez Unię Europejską...
dokument 2013/5/17 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogówku.
dokument 2013/5/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na „Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek uczestniczących w projekcie Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” .
dokument 2013/5/13 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro - Remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
dokument 2013/5/9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzchu.
dokument 2013/5/8 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego-pożarniczego marki STAR 200 10.8t
dokument 2013/5/8 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie.
dokument 2013/5/7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na remont cząstkowy dróg gminnych - wymiana nawierzchni.
dokument 2013/5/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na remont nawierzchni chodników.
dokument 2013/4/25 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów gminy Głogówek uczestniczących w projekcie Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych" rok szkolny 2012/2013
dokument 2013/4/23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzchu.
dokument 2013/4/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzchu.
dokument 2013/4/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na remont cząstkowych dróg gminnych - łatanie.
dokument 2013/4/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zakup i dostawę materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2013/4/12 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych - wymiana nawierzchni.
dokument 2013/4/9 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont nawierzchni chodników.
dokument 2013/4/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzchu.
dokument 2013/3/28 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawy materiałów biurowych, eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, materiałów szkoleniowych i programów multimedialnych.
dokument 2013/3/27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głogówku”.
dokument 2013/3/27 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na remont cząstkowy dróg gminnych - łatanie.
dokument 2013/3/26 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro - Remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Głogówku..
dokument 2013/3/25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu „Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych” – część I: drugi okres roku szkolnego 2012/2013.
dokument 2013/3/14 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług edukacyjnych na rzecz uczniów w ramach projektu Głogówecka Szkoła Kompetencji Kluczowych - część I: drugi okres roku szkolnego 2012/2013..
dokument 2013/3/5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postepowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na"Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach".
dokument 2013/3/1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchniach syntetycznych w miejscowościach: Głogówek, Wróblin i Biedrzychowice".
dokument 2013/2/20 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach.
dokument 2013/2/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa targowiska stałego wraz z wyposażeniem w Głogówku."
dokument 2013/2/6 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchniach syntetycznych w miejscowościach: Głogówek, Wróblin i Biedrzychowice.
dokument 2013/1/15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach”.
dokument 2013/1/9 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro - Remont świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach.
dokument 2013/1/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na budowę targowiska stałego wraz z wyposażeniem w Głogówku.
dokument 2012/12/4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Selektywna zbiórka odpadów w mieście i gminie Głogówek"
dokument 2012/11/20 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki Mercedes-Benz.
dokument 2012/11/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach Biały Orlik w Głogówku"."
dokument 2012/11/16 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na „Selektywna zbiórka odpadów w mieście i gminie Głogówek”.
dokument 2012/11/14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jana Pawła II w Głogówku."
dokument 2012/10/31 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik w Głogówku".
dokument 2012/10/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Jana Pawła II w Głogówku".
dokument 2012/10/25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 w Głogówku na cele kulturalne i bilioteczne".
dokument 2012/10/24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro na ,,Wykonanie nawierzzchni asfaltowych w miejscowościach; Dzierżysławice, Kazimierz, Głogówek".
dokument 2012/10/22 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdów
dokument 2012/10/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie".
dokument 2012/10/15 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Dzierżysławice, Kazimierz, Głogówek.
dokument 2012/10/11 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz-Zasada.
dokument 2012/10/10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na "Wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowościach; Dzierżysławice, Kazimierz, Głogówek".
dokument 2012/10/9 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Słowackiego 1 w Głogówku na cele kulturalne i biblioteczne".
dokument 2012/10/1 Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Dzierżysławice, Kazimierz, Głogówek.
dokument 2012/10/1 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie".
dokument 2012/10/1 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu szkolnego marki Jelcz-Zasada.
dokument 2012/9/28 Zawiadomienie o uniewąznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie".
dokument 2012/9/27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Szonowie".
dokument 2012/9/3 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowa wielofuncyjnego boiska sportowego w Szonowie".
dokument 2012/9/3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Remont ulicy Kopernika w Racławicach Śląskich".
dokument 2012/8/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument 2012/8/2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek".
dokument 2012/7/30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2012/2013".
dokument 2012/7/27 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Remont ulicy Kopernika w Racławicach Śląskich".
dokument 2012/7/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek".
dokument 2012/7/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie boisk sportowych w Głogówku w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012".
dokument 2012/7/13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku".
dokument 2012/7/11 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2012/2013".
dokument 2012/7/4 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne i własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/6/28 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku".
dokument 2012/6/25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku".
dokument 2012/6/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja pomieszczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku".
dokument 2012/5/21 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: "Przebudowa chodnika oraz sieci wodociągowej przy ul. Rynek w Głogówku".
dokument 2012/5/15 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2012/5/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek".
dokument 2012/4/27 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowa chodnika oraz sieci wodociągowej przy ul. Rynek w Głogówku".
dokument 2012/4/25 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa".
dokument 2012/4/23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Rozbudowa przyłączy wodociagowych do budynków mieszkalnych i szatni sportowej na boisku w Rzepczach”.
dokument 2012/4/23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.093.274,00 PLN z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych gminy Głogówek na 2012 rok”.
dokument 2012/4/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek".
dokument 2012/4/11 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa”.
dokument 2012/4/3 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.093.274,00 PLN z przeznaczeniem na realizacje wydatków majątkowych gminy Głogówek na 2012 rok".
dokument 2012/3/26 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Rozbudowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych i szatni sportowej na boisku w Rzepczach".
dokument 2012/3/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Zmiana nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Twardawa".
dokument 2012/3/14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro na "Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego".
dokument 2012/3/12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Doposażenie szkół w sprzęt w ramach realizacji projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Głogówek”
dokument 2012/3/9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej na „Doposażenie szkół w sprzęt w ramach realizacji projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek”.
dokument 2012/3/9 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro na „Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głogówek”.
dokument 2012/3/5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Rewitalacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Etap II - ulica Zamkowa w Głogówku”.
dokument 2012/3/2 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Gminy Głogówek.
dokument 2012/3/1 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Doposażenie szkół w sprzęt w ramach realizacji projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek".
dokument 2012/2/29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek”.
dokument 2012/2/29 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 14 000 euro na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego.
dokument 2012/2/29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek”.
dokument 2012/2/20 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Głogówek"
dokument 2012/2/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek"
dokument 2012/2/16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek”.
dokument 2012/2/14 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśnik”.
dokument 2012/2/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/2/6 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu pt. Pomocna Szkoła. Program indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych gminy Głogówek".
dokument 2012/2/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Dokończenie etapu I – ul. Mickiewicza w Głogówku”.
dokument 2012/2/6 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne
dokument 2012/2/3 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2012 z zakresu pomocy społecznej w okresie 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.
dokument 2012/2/2 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Etap II – ul. Zamkowa w Głogówku"
dokument 2012/1/17 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2012/1/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Selektywna zbiórka odpadów w mieście i gminie Głogówek".
dokument 2012/1/9 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2012/1/4 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśnik".
dokument 2012/1/4 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2012 rok
dokument 2012/1/3 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Dokończenie etapu I - ul. Mickiewicza w Głogówku."
dokument 2011/12/16 Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn: Selektywna zbiórka odpadów w mieście i gminie Głogówek.
dokument 2011/12/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2011/12/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/12/9 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek przeznaczonej do sprzedaży
dokument 2011/12/7 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku rokowań na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2011/12/6 Komunikaty Burmistrza Głogówka o wynikach przetargów i rokowań
dokument 2011/10/31 Ogłoszenie Burmistrza Głogówka o zaproszeniu do rokowań
dokument 2011/10/28 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2011/10/28 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2011/10/28 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2011/10/17 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument 2011/10/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2011/10/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na "Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku".
dokument 2011/10/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/10/3 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego.
dokument 2011/9/30 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/9/26 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazety lokalnej Życie Głogówka"
dokument 2011/9/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/9/15 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości
dokument 2011/9/15 Wykaz nieruchomości stanowiacej własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2011/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2011/9/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku".
dokument 2011/9/9 Komunikat Burmistrza Głogówka o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2011/9/8 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na "Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazety lokalnej Życie Głogówka"
dokument 2011/9/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek"
dokument 2011/8/30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na "Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazety lokalnej Życie Głogówka".
dokument 2011/8/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek"
dokument 2011/8/18 Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na "Opracowanie graficzne, druk oraz dostawa gazety lokalnej Życie Głogówka"
dokument 2011/8/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2011/2012"
dokument 2011/8/8 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2011/2012"
dokument 2011/8/4 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2011/8/4 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2011/8/4 Burmistrz Glogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Glogówek
dokument 2011/8/4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2011/2012"
dokument 2011/8/1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Zmiana istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz zmiana funkcji na boisko wielofunkcyjne"
dokument 2011/7/13 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości do 14 000 euro na ,,Remont placów i chodników w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/7/8 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze i zjazdach w miejscowości Bud"
dokument 2011/7/7 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2011/2012"
dokument 2011/7/6 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na „Zmiana istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz zmiana funkcji na boisko wielofunkcyjne”
dokument 2011/7/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika ul. Fabrycznej w Głogówku” "
dokument 2011/7/5 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: "Zmiana istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz zmiana funkcji na boisko wielofunkcyjne"
dokument 2011/6/30 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej poniżej 14.000 euro na remont placów i chodników w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich.
dokument 2011/6/30 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania propozycji cenowej na ,,Remont nawierzchni drogowych w Mochowie"
dokument 2011/6/29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na „Zmiana istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz zmiana funkcji na boisko wielofunkcyjne”
dokument 2011/6/27 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Remont placów i chodników w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/6/20 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na „Ułożenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze i zjazdach w miejscowości Bud”
dokument 2011/6/17 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika ul. Fabrycznej w Głogówku"
dokument 2011/6/10 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej poniżej 14.000 euro na remont nawierzchni drogowych w Mochowie.
dokument 2011/6/10 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.522.010,00PLN z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia gminy Głogówek w 2011r"
dokument 2011/6/8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego dla OSP w Kazimierzu"
dokument 2011/6/6 Burmistrz Głogówka ogłasza III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2011/6/3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na "Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku"
dokument 2011/6/2 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na: ,,Remont placów i chodników w Zespole Szkół w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/6/2 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2011/6/1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej na ,,Wymiana pokrycia dachowego Oddziału Żłobkowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku"
dokument 2011/5/31 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na: „Zakup samochodu specjalnego-pożarniczego dla OSP w Kazimierzu”
dokument 2011/5/30 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na „Zmiana istniejącej nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz zmiana funkcji na boisko wielofunkcyjne”
dokument 2011/5/24 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek,który odbył się 17 maja 2011 r.
dokument 2011/5/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.522.010,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia gminy Głogówek w 2011 r.”
dokument 2011/5/12 Burmistrz Głogówku ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2011/5/11 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku"
dokument 2011/5/11 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wymianę pokrycia dachowego Oddziału Żłobkowego Przedszkola Publicznego nr 3 w Głogówku..
dokument 2011/5/10 Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku"
dokument 2011/5/6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn: ,,Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalno-mieszkalnego nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2011/4/19 Informacja Burmistrza Glogówka o wyniku przeprowadzonego13 kwietnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku I przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego w budynku Ratusza
dokument 2011/4/19 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2011/4/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: ,,Wykonanie prac dotyczących usuwania drzew w ramach cięć sanitarnych, cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew oraz nasadzeń na Alei Lipowej w Głogówku"
dokument 2011/4/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn: ,,Rewitalizacja ulic Mickiewicza oraz Zamkowej w Głogówku. Etap I - ulica Mickiewicza w Głogówku"
dokument 2011/4/6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
dokument 2011/4/6 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Wymiana pokrycia dachowego budynku komunalno - mieszkalnego nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku
dokument 2011/4/5 Burmistrz Głogówka zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac dotyczących usuwania drzew w ramach cięć sanitarnych, cięć pelęgnacyjnych w koronach drzew oraz nasadzeń na Alei Lipowej w Głogówku.
dokument 2011/4/4 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Etap I - ul. Mickiewicza w Głogówku.
dokument 2011/4/4 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż przyczepy specjalnej - pożarniczej.
dokument 2011/4/1 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku.
dokument 2011/3/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem i zagospodarowanie lokalu użytkowego położonego w Głogówku w budynku Ratusza
dokument 2011/3/28 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/3/25 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Wymianę pokrycia dachowego budynku komunalno - mieszkalnego nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2011/3/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głogówku"
dokument 2011/3/22 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku”
dokument 2011/3/22 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego.
dokument 2011/3/21 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku. Etap I – ul. Mickiewicza w Głogówku"
dokument 2011/3/21 Komunikat- Burmistrz Głogówka informuje że dnia 17 marca 2011 roku o godzinie10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogówku nie doszedł do skutku I-szy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2011/3/14 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez Gminę Głogówek zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok
dokument 2011/3/11 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2011 rok.
dokument 2011/3/3 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Racławicach Śląskich"
dokument 2011/3/2 Burmistrz Głogówka ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2011/2/16 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Wymianę pokrycia dachowego budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2011/2/16 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2011/2/15 Wykazy nieruchomości stanowiacych własność gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2011/2/3 Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. świadczeń społecznych – z-ca Kierownika w OPS w Głogówku
dokument 2011/1/25 Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko inspektora ds. świadczeń społecznych- z-cy kierownika w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku
dokument 2011/1/11 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
dokument 2010/12/23 Ogłoszenie o wyniku przetargu na selektywną zbiórkę odpadów w mieście i gminie Głogówek
dokument 2010/12/17 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/12/6 Przetarg na selektywną zbiórkę odpadów w mieście i gminie Głogówek
dokument 2010/11/19 Informacja o wyniku przetargu „DOSTAWA – TANKOWANIE PALIW PŁYNNYCH ON, Pb-95 DO SAMOCHOWÓW I URZADZEŃ BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZMK GŁOGÓWEK”
dokument 2010/11/8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ,,Projekt budowlany przebudowy sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku"
dokument 2010/10/29 Ogłoszenie ZMK o zamówieniu publicznym p.n."DOSTAWA - TANKOWANIE PALIW PŁYNNYCH ON, Pb-95 DO SAMOCHODÓW I URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZMK GŁOGÓWEK."
dokument 2010/9/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Remont drogi gminnej - ul. Podgórna w Głogówku"
dokument 2010/9/10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego zadania pn. ,,Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku"
dokument 2010/9/2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zaproszeń do składania ofert na: ,,Wymiana pokrycia dachu – świetlica wiejska w Rzepczach”
dokument 2010/8/31 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn.: ,,Budowa boiska do piłki koszykowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku”
dokument 2010/8/26 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku”
dokument 2010/8/26 Burmistrz Głogówka zaprasza do składania ofert na zadanie pn. ,,Projekt budowlany przebudowy sali widowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku"
dokument 2010/8/25 Burmistrz Głogówka zaprasza do składania ofert na ,,Wymiana pokrycia dachu -świetlica wiejska w Rzepczach"
dokument 2010/8/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku"
dokument 2010/8/20 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony pn. ,,Remont drogi gminnej - ul. Podgórna w Głogówku"
dokument 2010/8/19 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierchomości, stanowiacych własność Gminy Głogówek
dokument 2010/8/18 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. ,,Wymiana pokrycia dachowego i kolorystyka budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2010/8/18 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. ,,Remont drogi gminnej - ul. Podgóna w Głogówku"
dokument 2010/8/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego pn. ,,Zmiana pokrycia dachowego budynku Muzeum Regionalnego w Głogówku"
dokument 2010/8/17 Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. ,,Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku"
dokument 2010/8/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na: ,,Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy"
dokument 2010/8/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek w sołectwie Kazimierz"
dokument 2010/8/4 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na: ,,Zakup i dostawa kruszywa przeznaczonego do remontów dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek"
dokument 2010/8/3 Burmistrz Głogówka ogłasza niegraniczony przetarg na ,,Remont drogi gminnej - ul. Podgórna w Głogówku"
dokument 2010/7/30 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Przebudowa ulicy Zbożowej w Głogówku"
dokument 2010/7/29 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Budowa boiska do piłki koszykowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Głogówku"
dokument 2010/7/29 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek w sołectwie Kazimierz"
dokument 2010/7/29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2010/2011"
dokument 2010/7/28 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Wymiana pokrycia dachowego i kolorystyka budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2010/7/16 Inormacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Wymiana nawierzchni chodników ul. Damrota w Głogówek"
dokument 2010/7/15 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Zmiana pokrycia dachowego budynku Muzeum Regionalnego w Głogówku"
dokument 2010/7/15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wymiana pokrycia dachowego i kolorystyka budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku"
dokument 2010/7/13 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Modernizacja dachu i pomieszczeń budynku OSP w Szonowie"
dokument 2010/7/12 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2010/2011"
dokument 2010/7/7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek"
dokument 2010/6/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg niegraniczony na ,,Wymiana nawierzchni chodników ul. Damrota w Głogówku"
dokument 2010/6/29 Zaproszenie do II rokowań na sprzedaż działki nr 391/8 mapa 3 obręb Winiary o powierzchni 0.6306 ha, położonej w GŁO-GÓWKU, przy ul. 3-go Maja nr 33
dokument 2010/6/29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Remont chodnika ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach. Wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK"
dokument 2010/6/24 Burmistrz Głogówka ogłasza nieograniczony przetarg na ,,Wymiana pokrycia dachowego i kolorystyka budynku nr 37 przy ul. Piastowskiej w Głogówku
dokument 2010/6/18 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Modernizacja dachu i pomieszczeń budynku OSP w Szonowie"
dokument 2010/6/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Termomodernizacja szkoły podstawowej w Twardawie"
dokument 2010/6/17 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na ,,Roboty nawierzchniowe dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek"
dokument 2010/6/15 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/6/11 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na ,,Remont chodnika ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach. Wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK"
dokument 2010/6/8 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Damrota w Głogówku
dokument 2010/6/7 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Damrota w Głogówku"
dokument 2010/6/2 Zakład Mienia Komunalnego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów
dokument 2010/5/27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Modernizacja kuchni Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich"
dokument 2010/5/21 Infomacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania przetargowego na ,,Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.522.577,00 PLN z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych gminy Głogówek na 2010 rok"
dokument 2010/5/19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Damrota w Głogówku"
dokument 2010/5/19 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Damrota w Głogówku
dokument 2010/5/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2010/5/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2010/5/17 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/5/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.522.577,00 PLN z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych gminy Głogówek na 2010 rok.
dokument 2010/5/5 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na " Termomodernizacja Budynku Szkoły Podstawowej w Twardawie"
dokument 2010/4/30 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na ,,Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ulicy Damrota w Głogówku"
dokument 2010/4/28 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na ,,Modernizacja kuchni Zespołu Szkół Racławice Śląskie"
dokument 2010/4/22 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds. kanalizacji, funduszy europejskich , inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Głogówku
dokument 2010/4/22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania pn. ,, Modernizacja kuchni Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich"
dokument 2010/4/15 Burmistrz Głogówka ogłasza 1-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2010/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Glogowek przeznaczonych do dzierżawy.
dokument 2010/4/14 Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Biedrzychowicach zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym kościele Filialnym w Starych Kotkowicach p.w. św. Barbary"
dokument 2010/4/14 Informacja ZMK o rozstrzygnięciu przetargu
dokument 2010/4/8 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro pn. Wymiana ogrodzenia Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich.
dokument 2010/4/7 Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2010/3/29 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg na ,,Modernizacja kuchni zespołu szkół Racławice Śląskie"
dokument 2010/3/22 Dyrektor ZMK w Głogówku ul. Dworcowa 2, ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów
dokument 2010/3/19 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro pn. Wymiana tablic informacyjnych na terenie miasta i gminy Głogówek na tablice informacyjne zawierające dodatkowe nazwy miejscowości w języku mniejszości.
dokument 2010/3/17 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro pn.Remont schodów przy ulicy Staszica w Głogówku.
dokument 2010/3/17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds kanalizacji, funduszy europejskih, inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2010/3/16 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro pn. Wymiana nawierzchni chodników placu rekreacyjnego przy M-GOK w Głogówku.
dokument 2010/3/16 Zaproszenie do składania propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 14 000 euro pn. Wymiana nawierzchni placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogówku.
dokument 2010/2/9 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej
dokument 2010/2/2 Informacja Proboszcza Parafii w Biedrzychowicach o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia na ,,Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym kościele Filialnym w Starych Kotkowicach pw. św. Barbary"
dokument 2010/1/22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
dokument 2010/1/18 Ogłoszenie o zamówieniu usługi " Selektywna zbiórka odpadów w mieście i gminie Głogówek"
dokument 2010/1/15 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek
dokument 2010/1/11 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy, II-gi i III-ci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2010/1/8 Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Biedrzychowicach ogłasza przetarg na ,,Prace konserwatorskie i renowacyjne przy zabytkowym kościele Filialnym w Starych Kotkowicach p.w. św. Barbary, Parafii Rzymskokatolickiej"
dokument 2010/1/5 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2010 z zakresu pomocy społecznej.
dokument 2010/1/5 Burmistrz Głogówka ogłasza:otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2009/12/16 Zakład Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg na " SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW W MIEŚCIE I GMINIE GŁOGÓWEK"
dokument 2009/12/11 Burmistrz Głogówka informuje, że 9 grudnia 2009 roku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek- działka nr 548 mapa 6 obręb Głogówek
dokument 2009/12/11 Burmistrz Głogówka informuje, że 9 grudnia 2009 roku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek- działka nr 187/24 mapa 4, Stare Kotkowice
dokument 2009/12/11 Burmistrz Głogówka informuje, że 9 grudnia 2009 roku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek- działki nr 37/3 i 37/4 mapa 2 obręb Szonów
dokument 2009/12/7 BURMISTRZ GŁOGÓWKA INFORMUJE, że dnia 7 grudnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się II-gi przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek- działka nr 879/2 mapa 7 obręb Głogówek
dokument 2009/12/7 BURMISTRZ GŁOGÓWKA INFORMUJE, że dnia 7 grudnia 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się II-gi przetarg pisemny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek- działka nr 456/2 mapa 3
dokument 2009/11/19 Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Głogówku na stanowisko urzędnicze kierownicze Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku.
dokument 2009/11/17 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze kierownicze Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku.
dokument 2009/11/17 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszu alimentacyjnego w Urzędzie Miejskim w Głogówku w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.
dokument 2009/11/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy.
dokument 2009/11/5 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze kierownicze Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2009/11/4 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2009/11/2 Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na "MODERNIZACJA KUCHNI ZESPOŁU SZKÓŁ RACŁAWICE ŚLĄSKIE"
dokument 2009/10/20 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na ,,MODERNIZACJA BUDYNKU W KAZIMIERZU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI I MALOWANIE ELEWACJI"
dokument 2009/10/8 Burmistrz Głogówka informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Głogówek z zakresu pomocy społecznej w okresie 10.10.2009 r. do 31.12.2009 r.
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 198 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 938 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 939 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 940 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 941 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 942 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 944 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 945 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/6 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dnia 6 października 2009 roku- działka nr 946 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/10/2 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2009/10/2 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza II-gi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zabytkowym pałacem i zabytkowym budynkiem gospodarczo-mieszkalnym, zlokalizowanej we wsi KAZIMIERZ nr 93 i 93A, stanowiącej własność gminy Głogówek
dokument 2009/9/22 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "MODERNIZACJA BUDYNKU W KAZIMIERZU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-KULTURALNĄ POPRZEZ WYMIANĘ STOLARKI I MALOWANIE ELEWACJI"
dokument 2009/9/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2009/9/7 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na "BUDOWĘ BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ w m. ZAWADA"
dokument 2009/9/2 Burmistrz Głogówka ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek z zakresu pomocy społecznej
dokument 2009/8/28 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza I-szy i II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2009/8/25 Informacja Burmistrza Głogówka w sprawie rekrutacji na stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2009/8/19 Ogłoszenie o przedłuzeniu terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na: „BUDOWĘ BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ w m. ZAWADA”
dokument 2009/8/11 Komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dniu 11.08.2009 r.
dokument 2009/7/30 komunikat Burmistrza o wynikach przetargu, który odbył się w dniu 30.07.2009r.
dokument 2009/7/29 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2009/7/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dowożenie uczniów do szkół na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2009/2010"
dokument 2009/7/27 komunikat o wynikach I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2009/7/23 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na "Budowę budynku szatni w miejscowości Zawada"
dokument 2009/7/20 BURMISTRZ GŁOGÓWKA informuje, że dnia 17 lipca 2009 roku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek- działka nr 610/1 mapa 6 obręb Winiary
dokument 2009/7/20 BURMISTRZ GŁOGÓWKA informuje, że 17 lipca 2009 roku odbył się I-szy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek- działka nr 879/2 mapa 7 obręb Głogówek
dokument 2009/6/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację dróg gminnych - Wymiana nawierzchni ul. Jana Pawła II w Głogówku, remont nawierzchni ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach"
dokument 2009/6/26 Burmistrz Głogówka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości- działka nr 268/13 /część/ mapa 4 o powierzchni 0.3500 ha położona w Głogówku przy ul. Fabrycznej.
dokument 2009/6/23 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2009/6/23 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego na budowę kąpieliska miejskiego w Głogówku"
dokument 2009/6/19 Burmistrz Głogówka ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szk. 2009/2010-
dokument 2009/6/3 Przetarg nie ograniczony na: 1/ Wymiana nawierzchni ul. Jana Pawła II w Głogówku. 2/ Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach.
dokument 2009/6/1 Burmistrz Głogówka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja dróg gminnych: – Wymiana nawierzchni ul. Jana Pawła II w Głogówku – Remont nawierzchni ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach"
dokument 2009/5/28 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont zastawki betonowej w Parku Miejskim w Głogówku"
dokument 2009/5/12 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2009/5/8 Przetarg nie ograniczony na modernizację dróg gminnych: wymiana nawierzchni ul. Jana Pawła II w Głogówku oraz remont nawierzchni ul. Kościuszki w Starych Kotkowicach.
dokument 2009/5/7 Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 5 610 000,00 PLN na budowę kąpieliska gminnego w Głogówku.
dokument 2009/4/30 Przetarg nie ograniczony na "Remont zastawki betonowej w Parku Miejskim w Głogówku".
dokument 2009/4/27 Burmistrz Głogówka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek"
dokument 2009/4/16 Burmistrz Głogówka ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek- działka nr 391/8 mapa 3 obręb Winiary, położonej w Głogówku, przy ul. 3-go Maja nr 33.
dokument 2009/4/15 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Szonowie nr 46.
dokument 2009/4/15 Informacja ZMK o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż taboru samochodowego
dokument 2009/4/8 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór ofert na nadzór inwestorski na budowę kąpieliska gminnego w Głogówku
dokument 2009/4/7 Informacja Burmistrza Głogówka o zakończeniu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze ds. kanalizacji, funduszy europejskich, inwestycji i zamówień publicznych.
dokument 2009/4/3 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu w postępowaniu na "budowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek"
dokument 2009/4/3 Ogłoszenie o powtórzeniu czynnosci związanej z rozstrzygnięciem przetargu na "budowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek"
dokument 2009/4/2 Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu na "budowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek"
dokument 2009/3/30 Obwieszczenie Burmistrza Głogówka o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek.
dokument 2009/3/23 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu - oddaleniu protestu w postępowaniu na "budowę kąpieliska gminnego w Głogówku"
dokument 2009/3/19 Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu na "budowę kąpieliska gminnego w Głogówku"
dokument 2009/3/18 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację dróg gminnych-przebudowa chodników 3 ulic w Głogówku.
dokument 2009/3/13 Burmistrz Głogówka ogłasza przedłużenie terminu składania ofert na TERMOMODERNIZACJĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZONOWIE NR 46
dokument 2009/3/9 Burmistrz Głogówka informuje o rozstrzygnieciu przetargu na BUDOWĘ KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2009/2/27 Informacja ZMK o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę paliw płynnych do samochodów i urządzeń będących w posiadaniu ZMK
dokument 2009/2/23 Przetarg nie ograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek w miejscowościach: Głogówek ul. Zbożowa i Bończyka,Stare Kotkowice,Biedrzychowice,Zwiastowice,Twardawa wraz z poprawą gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Głogówku
dokument 2009/2/12 Dyrektor ZMK w Głogówku informuje o rozstrzygnięciu przetargu na zakup śmieciarki
dokument 2009/2/12 Ogłoszenie przetargu niepgraniczonego na TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 46 W MIEJSCOWOŚCI SZONÓW (nr ogłoszenia 26716)
dokument 2009/2/12 BURMISTRZ GŁOGÓWKA informuje o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
dokument 2009/2/11 Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych - przebudowa chodników 3 ulic w Głogówku.
dokument 2009/1/29 I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek- działka nr 391/8, mapa 3
dokument 2009/1/9 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2009 z zakresu pomocy społecznej
dokument 2009/1/9 Burmistrz Głogówka ogłasza:otwarty konkurs ofert na wyk.zad.publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
dokument 2009/1/8 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiału kamiennego na remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek
dokument 2009/1/2 Przetarg nieograniczony na budowę kąpieliska gminnego w Głogówku
dokument 2008/12/2 ZMK w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego /.../
dokument 2008/11/27 informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds.planowania przestrzennego
dokument 2008/11/26 Zakład Mienia Komunalnego ogłasza przetarg nieograniczony na:dostawę paliw płynnych:ON,PB 95 do samochodów i urządzeń będących w posiadaniu
dokument 2008/11/25 komunikat-informacja o wynikach sprzedazy nieruchomości, poł. w Głogówku przy ul. Bocznej
dokument 2008/11/25 komunikat--informacja o wynikach nieruchomosci poł. w Głogówku , przy ul. Jana Pawła II
dokument 2008/11/21 zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu - Budowa kapieliska gminnego w Głogówku
dokument 2008/11/20 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego
dokument 2008/11/20 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds. obsługi Biura Rady i Archiwum Zakładowego /w zastepstwie/
dokument 2008/11/20 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds. inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2008/11/20 Dyrektor ZMK w Głogówku zawiadamia o umiewaznieniu przetargu
dokument 2008/11/17 lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds.inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2008/11/17 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds.obsługi Biura Rady i Archiwum Zakładowego w zastępstwie
dokument 2008/11/3 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds.planowania przestrzennego
dokument 2008/10/29 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze- ds.obsługi Biura Rady i Archiwum Zakładowego w zastępstwie na czas okreslony
dokument 2008/10/28 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze ds.inwestycji i zamówień publicznych
dokument 2008/10/23 wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży droga bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2008/10/23 wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głgoówek przeznaczonych do sprzedaży droga bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2008/10/21 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :„BUDOWA KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU”
dokument 2008/10/21 ogłoszenie o I-szym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek
dokument 2008/10/21 Komunikat o I-szym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek, poł. Głogówek, ul. Boczna oraz Głogówek w poblizu ul. Jana Pawła II
dokument 2008/10/20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn:"Przewóz dzieci i młodziezy szkolnej ze szkoły:/.../ na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu "Głogówecka Szkoła Sukcesu"
dokument 2008/10/15 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu dot. zadania:Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dlaBudowa Kanalizacji Sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek
dokument 2008/10/10 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej Nr 2,Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Głogówku i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Racławicach Śl.na zajęcia pozalekcyjne w ramach proj.Głogówecka Szkoła Sukcesu
dokument 2008/10/9 zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na "BUDOWĘ KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU”
dokument 2008/10/2 zawiadomienie o unieważnieniu przetargu WYKONANIE REKONSTRUKCJI FRAGMENTU ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO UL.DĄBROWSKIEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2008/9/30 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla projektu:budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek w m/.../ wraz z poprawą gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Głogówku
dokument 2008/9/24 zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu dot. wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:Budowa kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek
dokument 2008/9/17 ogłoszenie o naborze ofert na WYKONANIE REKONSTRUKCJI FRAGMENTU ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO UL.DĄBROWSKIEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2008/9/16 Zakład Mienia Komunalnego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ładowarko-koparki
dokument 2008/9/15 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym „BUDOWA KĄPIELISKA GMINNEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2008/9/4 ogłoszenie o zamówieniu Remont rowu melioracyjnego nr R-O-13 w miejscowości Głogówek
dokument 2008/9/2 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy droga bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2008/9/2 Zakład Mienia Komunalnego w Głgoówku ogłasza przetarg na dostawę samochodu specjalistycznego do zbierania i transportu odpadów komunalnych
dokument 2008/9/1 informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds.gospodarki lokalowo-ieszkaniowej i ochrony środowiska
dokument 2008/8/28 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu:Budowa Kanalizacji Sanitarnej dla Aglomeracji Głogówek w m /.../ oraz wyk.zbiornika retencyjnego ścieków i rozwiązanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Głogówku
dokument 2008/8/28 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowiskoInspektora lub referenta ds. Księgowo –Administracyjnych i Informatyki w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogówku
dokument 2008/8/26 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds.lokalowo-mieszkaniowej i ochrony środowiska
dokument 2008/8/20 wykaz nieruchomości stanowiących własnośc gminy Głogówek, przeznaczonych do sprzedaży droga przetargowa oraz bezprzetargową
dokument 2008/8/12 wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży droga przetargową
dokument 2008/8/8 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Glogówku ogłasza nabór na stanowisko Inspektora lub Referenta ds. Księgowo – Administracyjnych i Informatycznych
dokument 2008/8/8 Burmistrz Głogówka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds gospodarki lokalowo-mieszkaniowej i ochrony środowiska
dokument 2008/7/25 informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Roboty remontowe nawierzchni drogowych, dróg stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek
dokument 2008/7/21 Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/7/16 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyr. Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/7/15 zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej na zad.TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 1 w GŁOGÓWKU
dokument 2008/7/10 Dyrektor ZMK ogłasza przetarg ustny na sprzedaż taboru samochodowego oraz sprzętu stolarskiego
dokument 2008/7/9 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - udzielenie kredytu bankowego na kwote 1690000zł na realizację wydatków majątkowych
dokument 2008/7/4 ogłoszenie o zamówieniu dot. zadania - Roboty nawierzchni drogowych stanowiących mienie komunalne gminy Głogówek
dokument 2008/7/3 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zad.Midernizacja świetlicy wiejskiej w m.Mochów
dokument 2008/7/1 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/6/30 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zadania-Wymianę krawężników, obrzeży chodnikowych i nawierzchni chodników ulicy Winiary w Głogówku
dokument 2008/6/26 informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/6/25 ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 1 690 000,00 zł na realizację wydatków majątkowych
dokument 2008/6/23 Lista kandydatów spełniających wymagania rormalne na stanowisko dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/6/20 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowożenieuczniów do szkół na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szkolnym 2008/2009
dokument 2008/6/19 komunikat o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc gminy
dokument 2008/6/17 Zakład Mienia Komunalnego ogłasza przetarg ustny na przetarg samochodów ciężarowych
dokument 2008/6/17 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁYPODSTAWOWEJ NR. 1 w GŁOGÓWKU” UL. JANA PAWŁA II 1DO REALIZACJI : wg. dok. i planu zagospodarowania bud. A i B dz. nr 604/2
dokument 2008/6/13 Burmistrz Głgoówka ogłasza II przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność gminy głogówek
dokument 2008/6/13 ogłoszenie o I-szym ustnym przetargu na dzierżawę nieruchomości, poł. w Głogówku
dokument 2008/6/4 informacja o wynikach naboru na stanowisko urzednicze ds.finansowo-budżetowych
dokument 2008/6/3 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urząednicze - dyrektora Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku
dokument 2008/6/2 Dyrektor Zakładu Mienia Komunalnego w Głogówku ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż maszyn
dokument 2008/5/28 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze ds.finansowo-budżetowych
dokument 2008/5/28 informacja o zakończeniu naboru na stanowisko urzędnicze ds.gospodarki terenami
dokument 2008/5/16 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MODERNIZACJA ŚWIETLICY w m. MOCHÓW
dokument 2008/5/16 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -Konserwacja kanału rzeki Młynówki w miejscowości Zwiastowice
dokument 2008/5/16 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Wykonanie uzbrojenia terenu Strefy Inwestycyjnej Miasta i Gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul. Olszynka, ul. Urbana, ul. Fabryczna
dokument 2008/5/15 Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym o sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy
dokument 2008/5/14 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds.finansowo-budżetowych
dokument 2008/5/14 ogłoszenie o naborze na stanowisko urzednicze ds.gospodarki terenami
dokument 2008/5/14 Dyrektor Zakładu Mienai Komunalnego w Głogówku ogłasza przetarg ustny na sprzedaż maszyn i urządzeń
dokument 2008/5/14 Burmistrz Głogówka Ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz dzieci szkolnych do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Głogówek w roku szk. 2008/2009
dokument 2008/5/14 ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy
dokument 2008/5/9 zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania - WYKONANIE REKONSTRUKCJI FRAGMENTU ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO UL.DĄBROWSKIEGO
dokument 2008/5/8 ogłoszeniu o zamówieniu - roboty budowlane.Wymiana krawężników, obrzezy chodnikowych i nawierzchni chodników ulicy Winiary w Głogówku
dokument 2008/5/6 zawiadomienie o wyborze na pełnienie nadzoru inwestorskiegoWykonanie uzbrojenia terenu Strefy Inwestycyjnej Miasta i Gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul. Olszynka, ul. Urbana,ul. Fabryczna
dokument 2008/4/29 odpowiedź dot przetargu - Wykonanie uzbrojenia terenu Strefy Inwestycyjnej Miasta i GminyGłogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul. Olszynka, ul.Urbana, ul. Fabryczna
dokument 2008/4/29 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach Koloni gmina Głogówek
dokument 2008/4/29 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach Koloni- nadzór inwestorski
dokument 2008/4/22 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Głogówek: Konserwacja Kanału rzeki Młynówki w miejscowości Zwiastowice - Numer ogłoszenia: 82178 - 2008; data zamieszczenia: 22.04.2008
dokument 2008/4/22 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zmianę nawierzchni istniejących jezdni i chodników ulic Osiedla Konopnickiej w Głogówku
dokument 2008/4/16 ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorkiego-Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierzysławicach-kolonii
dokument 2008/4/16 ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie nadzoru inwestorkiego-Wykonanie uzbrojenia terenu strefy inwestycyjnej miasta i gminy Głogówek
dokument 2008/4/11 ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Głogówek: Wykonanie uzbrojenia terenu Strefy Inwestycyjnej Miasta i Gminy Głogówek w Głogówku w obszarze ul. Powstańców, ul. Olszynka, ul. Urbana, ul. Fabryczna
dokument 2008/4/3 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Zakup i dostawę kamienia na remont dróg wewnętrznych /transportu rolnego/ na terenie gminy Głogówek
dokument 2008/4/2 odpowiedź na zapytanie - dot.przetargu nieograniczonego na Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w Dzierzysławicach Kolonii -Gmina Głogówek
dokument 2008/4/1 informacja o naborze na stanowisko urzędnicze ds planowania przestrzennego
dokument 2008/3/27 ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzierżysławicach - Kolonii gmina Głogówek
dokument 2008/3/27 przetarg nieograniczony na zmiane nawierzchni istniejących jezdni i chodników ulic Osiedla Konopnickiej w Głogówku
dokument 2008/3/20 ogłoszenie o naborze ofert WYKONANIE REKONSTRUKCJI FRAGMENTU ZABYTKOWEGO MURU OBRONNEGO UL.DĄBROWSKIEGO ,DZ.448/2 MAPA 5 W GŁOGÓWKU
dokument 2008/3/18 informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji
dokument 2008/3/18 ogłoszenie o zamówieniu - dostawy kamienia na remont dróg wewnętrznych na terenie Gminy Głogówek w ilości do 2 000 ton
dokument 2008/3/18 ogłoszenie o zamówieniu dostawy - kamienia na remont dróg wewnętrznych na terenie gminy Głogówek w ilości do 2 000 ton
dokument 2008/3/14 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - inspektora lub referenta ds.planowania przestrzennego
dokument 2008/3/12 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji
dokument 2008/2/28 informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych GG na rok 2008 z zakresu pomocy społecznej
dokument 2008/2/28 informacja o wynikach otwartego konkursu zwiazanego z realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu /.../
dokument 2008/2/26 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze - kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Geodezji
dokument 2008/2/14 Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej - Wykonanie dokumentacji projektowej – Termomodernizacja i audyt energetyczny dla obiektów szkolnych
dokument 2008/2/12 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej- Modernizacja i przebudowa basenu kapielowego w Głogówku
dokument 2008/2/12 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej -MODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY W TWARDAWIE –PRZENIESIENIE PRZEDSZKOLA
dokument 2008/1/23 wyjasnienie do zapytania w spr. SIWZ - dot.przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - Termomodernizacja obiektów szkolnych
dokument 2008/1/17 wyjaśnienie do zapytania w sprawie uzupełnienia SIWZ - dot.przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej - Termomodernizacja i audyt energetyczny dla obiektów szkolnych
dokument 2008/1/11 przetarg na: Dokumentację projektową - Termomodernizacja i audyt energetyczny dla obiektów szkolnych: / SP nr 1 w Głogówku, SP Szonów 46, SP Twardawa
dokument 2008/1/10 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Głogówek na rok 2008 z zakresu pomocy społecznej
dokument 2008/1/10 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytytku publicznego
dokument 2007/12/28 ZMK w Głgoówku ogłasza przetarg na dostawę paliw płynnych
dokument 2007/12/21 zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania o naborze ofert - wykonanie dokumentacji projektowej
dokument 2007/12/21 komunikat o I-szym ustnym przetargu na sprzedaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy
dokument 2007/12/5 zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej - wykonanie modernizacji istniejących pomieszczeń żłobka
dokument 2007/12/3 ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie wykonanie przebudowy węzłów sanitarnych i poddaszy w budynku ratusza w Głogówku
dokument 2007/11/29 przetarg nieograniczony - dokumentacja projektowa - termomodernizacja i audyt energetyczny dla obiektów szkolnych w Głgoówku, Twardawie i Szonowie
dokument 2007/11/23 przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej: Modernizacja i przebudowa basenu kapielowego w Głogówku
dokument 2007/11/21 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek
dokument 2007/11/19 uniewaznienie przetargu - wykonanie rekonstrukcji fragmentu zabytkowego muru obronnego
dokument 2007/11/16 przetarg nieograniczony na modernizacje budynku szkoły w Twardawie - przeniesienie przedszkola
dokument 2007/11/15 wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy droga bezprzetargową na rzecz najemcy
dokument 2007/11/9 informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref.ds. obrony cywilnej i obsługi OSP
dokument 2007/11/9 informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref.ds. ewidencji ludności
dokument 2007/11/9 przetarg nieograniczony na modernizację istniejących pomieszczeń żłobka
dokument 2007/11/7 ogłoszenie o naborze ofert - WYKONANIE REKONSTRUKCJI FRAGMENTU ZABYTKOWEGOMURU OBRONNEGO UL.DĄBROWSKIEGO W GŁOGÓWKU
dokument 2007/11/6 uniewaznienie przetargu na Modernizację istniejących pomieszczeń żłobka w Głogówku
dokument 2007/11/6 uniewaznienie przetargu - MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W TWARDAWIE
dokument 2007/11/5 ZMK ogłasza przetarg na sprzedaż samochodów ciężarowych
dokument 2007/11/2 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł. ref. ds. ewidencji ludności
dokument 2007/11/2 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko mł.ref. ds obrony cywilnej i obsługi OSP
dokument 2007/11/2 przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomosci, pol. w Głogówku, ul. Konopnickiej
dokument 2007/10/30 informacja o wynikach naboru w Miejskim Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Głogówku na stanowisko sam. referent ds płac
dokument 2007/10/30 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Wykonanie przebudowy węzłów sanitarnych i poddaszy w budynku ratusza w Głogówku
dokument 2007/10/22 uniewaznienie przetargu - Wykonanie I-etapu przebudowy węzłów sanitarnych w budynku ratusza w Głogówku
dokument 2007/10/17 ogłoszenie o naborze na stanowisko mł.ref.ds. ewidencji ludności i informacji UM
dokument 2007/10/16 ogłoszenie o naborze na stanowisko mł. ref. ds. obrony cywilnej i obsługi OSP
dokument 2007/10/15 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rozbiórka budynku mieszkalnego w Szonowie
dokument 2007/10/12 modyfikacja treści SIWZ - Zamówienie na wykonanie I etapu przebudowy węzłów sanitarnych w budynku ratusza w Głogówku
dokument 2007/10/12 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie nawierzchni drogi Twardawa-Malkowice
dokument 2007/10/9 przetarg nieograniczony na modernizację SZkoły Podstawowej w Twardawie - przeniesienie przedszkola
dokument 2007/10/8 Dyrektor MZAEO ogłasza nabór na stanowisko samodzielny ref.ds. płac
dokument 2007/10/8 przetarg nieograniczony na modernizacje Żłobka w Głogówku
dokument 2007/10/5 informacja o wynikach naboru na stanowisko mł.ref. ds. komunikacji społecznej
dokument 2007/10/3 ZMK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów
dokument 2007/10/3 Lista kandydatów spełniających wymagania na stanowisko mł. ref. ds komunikacji społecznej
dokument 2007/10/2 informacja dot. zakończenia przetargu ogłoszonego przez ZMK
dokument 2007/9/26 ogłoszenie o naborze ofert na zad.Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przylegajacą do budynku stodołą
dokument 2007/9/24 zawiadomienie o wyniku przetargu - park miejski
dokument 2007/9/21 ogłoszenie o przetargu - wykonanie nawierzchni drogi w Twardawie- Malkowicach
dokument 2007/9/18 ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds komunikacji społecznej
dokument 2007/9/14 przetarg nieograniczony na wykonanie wycinki pielegnacyjnej w parku miejskim w Głogówku
dokument 2007/9/13 przetarg nieograniczony na przebudowę węzłów sanitarnych w budynku ratusza
dokument 2007/9/11 ogłoszenie o uniewaznienie przetargu na wyk. wycinki i prac pielęgnacyjnych w parku miejskim
dokument 2007/9/10 ZMK ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych
dokument 2007/8/30 przetarg na wykonanie wycinki, cięć pielęgnacyjnych i nasadzeń w zabytkowym parku miejskim w Głogówku
dokument 2007/8/16 Zakład Mienia Komunalnego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów ciężarowych i ciągnika
dokument 2007/8/2 informacja o wyborze na stanowisko ref.ds. kancelaryjno-technicznych
dokument 2007/8/2 informacja o wynikach naboru na stanowisko ref.ds.obsługi biura rady i archiwum
dokument 2007/7/25 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ref.ds.techniczno kancelaryjnych
dokument 2007/7/25 lista kandydatów spełniających wymagania formalne ds. obsługi biura rady i archiwum zakładowego
dokument 2007/7/5 nabór na stanowisko referenta ds.obsługi biura rady
dokument 2007/7/5 nabór na stanowisko referenta ds obsługi techniczno-kancelaryjnych
dokument 2007/6/19 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
dokument 2007/6/13 informacja o naborze na stanowisko skarbnika
dokument 2007/6/12 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - przyłącz linii energetycznej
dokument 2007/6/4 przetarg nieograniczony na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża kruszywa naturalnego
dokument 2007/6/4 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wyk.konserwacji urzadzen melioracji
dokument 2007/6/4 ogłoszenie o udzielenie zamówienia na wykonanie lini zasilającej
dokument 2007/5/23 konkurs na stanowisko skarbnika gminy
dokument 2007/5/17 przetarg nieogran. ZMK na dostawę samochodu specjalistycznego
dokument 2007/5/15 konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w ramach Gminnego Konkursu Małych Grantów 2007
dokument 2007/5/15 zawiadomienie o uniewazneniu przetargu na wyk. konserwacji urządzeń melioracyjnych
dokument 2007/5/15 przetarg na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji w gminie
dokument 2007/5/7 ogłoszenie o przetargu nieogr. na wyk. konserwacji urządzeń melioracyjnych
dokument 2007/5/7 inf. o rozstrzygnietym przetargu ZMK na zamiatarkę
dokument 2007/4/30 inf.o rozstrzygnięciu przetargu przez ZMK na dostawę samochodu dostawczego
dokument 2007/4/27 informacja dyrektoraz ZMK w Głogówku o przepr. przetargu na dostawę samochodu specjalistycznego
dokument 2007/4/16 konkurs na stanowiska dyrektorów Przedszkoli w Gminie Głogówek
dokument 2007/4/12 informacja dot. przetargu ZMK w Głogówku na samochód dostawczy
dokument 2007/4/12 przetarg nieograniczony ZMK w Głogówku na zakup samochodu dostawczego
dokument 2007/4/12 przetarg nieograniczony ZMK w Głogówku na dostawę samochodu do odpadów komunalnych
dokument 2007/4/11 informacja nt przetargu ZMK w Głogówku na zamiatarke chodnikowo-uliczną
dokument 2007/4/11 przetarg nieograniczony ZMK w Głogówku na zamiatarke chodnikowo-uliczną
dokument 2007/4/10 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - wykonanie Placu Zabaw w Głogówku
dokument 2007/4/3 zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Remont szkoły w twardawie
dokument 2007/3/30 odpowiedzi na pyt. dot. przetargu ZMK na zamiatarkę
dokument 2007/3/29 ogłoszenie o przetargu na wykonanie placu zabaw w Głogówku
dokument 2007/3/27 ZMK w Głogówku ogłsza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu dostawczego
dokument 2007/3/27 ZMK w Głogówku ogłasza przetarg nieograniczony na zamiatarkę uliczno-chodnikową
dokument 2007/3/13 informacja o o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Głogówku na stanowisko Kierownika referatu Inicjatyw Gospodarczych, Promocji, Inwestycji i FunduszyEuropejskich
dokument 2007/3/13 informacja o wynikach naboru w Urzędzie Miejskim w Głogówku na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Głogówku
dokument 2007/3/12 przetarg ZMK na sprzedaż ciągnika i przyczepy
dokument 2007/3/9 przetarg na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Twardawie
dokument 2007/3/7 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyrektora MGOK w Głogówku
dokument 2007/3/7 lista kandydatów spełniających wymagania formalen na stanowisko kierownika referatu Inicjatyw Gospodarczych, Promocji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
dokument 2007/2/22 informacja Burmistrza o unieważnieniu konkursu na stanowisko zastępcy Skarbnika GG
dokument 2007/2/21 ogłoszenie o konkursie na stanowisko zastępcy skarbnika Gminy Głogówek
dokument 2007/2/20 informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora ZMK w Głogówku
dokument 2007/2/19 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły w Biedrzychowicach i Twardawie
dokument 2007/2/19 ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Domu Kultury w Głogówku
dokument 2007/2/19 ogłoszenie o konkursie na stnowisko kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Promocji, Inwestycji i Funduszy Europejskich
dokument 2007/2/12 lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko dyrektora ZMK w Głogówku
dokument 2007/1/31 przetarg ZMK na odbudowę studni
dokument 2007/1/18 Burmistrz Głogówka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora ZMK w Głogówku
dokument 2007/1/12 zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu - wynajem pomieszczeń na hali z przeznaczeniem na bufet
dokument 2006/12/18 konkurs ofert na 2007r.
dokument 2006/12/18 konkurs ofert na 2007r. z zakresu pomocy społecznej
dokument 2006/12/12 przetarg ofertowy na wynajem pomieszczeń znajd. się w hali sportowo-środowiskowej w Głogówku, z przeznaczeniem na bufet

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 835497 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...