Strona główna » Oświadczenia majątkowe » Radni Rady Miejskiej użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe

folder

Elementy podrzędne (19)
dokument 2015/5/28 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014-2018 - złożone w 2015r.
dokument 2015/3/2 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - kadencja 2014-2018 - złożone w 2014r.
dokument 2014/11/19 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE złożone w 2014r. - koniec kadencji 2010-2014
dokument 2014/6/11 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE kadenacja 2010-2014 - złożone w 2014r.
dokument 2013/5/23 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE kadencja 2010 - 2014 - złożone 2013
dokument 2012/5/14 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE kadencja 2010-2014-złożone w 2012 r.
dokument 2011/5/24 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE, kadencja 2010-2014- złożone w 2011 r.
dokument 2011/2/25 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KADENCJA 2010-2014, złożone w 2010 r.
dokument 2010/10/11 Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 r. - kadencja 2006-2010 w związku z upływem kadencji
dokument 2009/6/1 Oświadczenia majątkowe złożone w 2009 r. - kadencja 2006-2010
dokument 2008/6/2 Oświadczenia majątkowe złozone w 2008r. - kadencja 2006-2010
dokument 2007/7/1 Oświadczenia majątkowe złożone w 2007r. - kadencja 2006-2010
dokument 2006/12/7 oświadczenia majątkowe złozone w 2006r. - kadencja 2006-2010
dokument 2006/12/1 oświadczenia majątkowe złożone w 2006r. - koniec kadencji 2002-2006
dokument 2006/8/15 oswiadczenia majątkowe złożone w 2006r.
dokument 2005/5/18 oświadczenia majątkowe złożone w 2005r.
dokument 2004/6/22 oświadczenia majątkowe złożone w 2004r.
dokument 2003/9/9 oświadczenia majątkowe złożone w 2003r.
dokument Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 r. - kadencja 2006-2010

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 24124 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...