Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z posiedzeń komisji » Komisja ds Budżetu użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
  Skład RM
  Komisje Rady Miejskiej
  Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
  Protokoły z posiedzeń komisji
  Komisja Rewizyjna
  Komisja ds Społecznych
  Komisja ds Budżetu
  Komisja Rolnictwa i OŚ
  Protokoły z sesji RM
  Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
  Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Komisja ds Budżetu - protokoły

folder

Elementy podrzędne (40)
dokument 2014/12/4 KADENCJA 2014-2018
dokument 2006/11/27 protokoły z komisji ds budżetu..- kadencja RM 2006-2010
dokument 2006/10/17 październik 2006r. - protokół nr 45
dokument 2006/9/19 wrzesień 2006r. - protokół nr 44
dokument 2006/8/21 sierpień 2006r.- protokół nr 43
dokument 2006/6/20 czerwiec 2006r. - protokół 42
dokument 2006/5/25 maj 2006r. - protokół nr 41
dokument 2006/4/18 kwiecień 2006r. - protokół nr 40
dokument 2006/3/14 marzec 2006r. - protokół nr 39
dokument 2006/3/7 marzec 2006r. - protokół nr 38
dokument 2006/1/30 styczeń 2006r. - protokół nr 37
dokument 2005/12/27 grudzień 2005r. - protokół nr 36
dokument 2005/11/29 listopad 2005r. - protokół nr 35
dokument 2005/11/7 listopad 2005r. - protokół nr 34
dokument 2005/9/28 wrzesień 2005r. - protokół 33
dokument 2005/8/23 sierpień 2005r. - protokół nr 32
dokument 2005/6/13 czerwiec 2005r.- protokół nr 31
dokument 2005/5/23 maj 2005r.- protokół nr 30
dokument 2005/4/11 kwiecień 2005r.-protokół nr 29
dokument 2005/3/7 marzec 2005r. - protokół nr 28
dokument 2005/3/7 marzec 2005r. - protokół nr 28
dokument 2005/2/1 luty 2005r- protokół nr 26
dokument 2004/12/27 grudzień 2004r. - protokół nr 25
dokument 2004/12/6 grudzień 2004r. - protokół nr 24
dokument 2004/11/3 listopad 2004r. - protokół nr 23
dokument 2004/9/21 wrzesień 2004r. - protokół nr 22
dokument 2004/8/24 sierpień 2004r. - protokół nr 21
dokument 2004/6/18 czerwiec 2004r. - protokół nr 20
dokument 2004/5/27 maj 2004r. - protokół nr 19
dokument 2004/4/20 kwiecień 2004r. - protokół nr 18
dokument 2004/3/23 marzec 2004r. - protokół nr 17
dokument 2004/2/16 luty 2004r. - protokół nr 16
dokument 2004/1/20 styczeń 2004r. - protokół nr 15
dokument 2004/1/16 styczeń 2004r. - protokół nr 14
dokument 2003/12/9 grudzień 2003r. - protokół nr 13
dokument 2003/11/19 listopad 2003r. - protokół nr 12
dokument 2003/10/21 październik 2003r. - protokół nr 11
dokument 2003/9/26 wrzesień 2003r. - protokół nr 10
dokument 2003/8/19 sierpień 2003r. - protokół nr 9
dokument Protokoły z Komisji Budżetu...kadencja 2010-2014

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 25879 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...