Strona główna » Finanse Gminy » Sprawozdania użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

sprawozdania finansowe

folder

Elementy podrzędne (69)
dokument 2015/5/20 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2014r.
dokument 2015/4/28 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2015r.
dokument 2015/3/31 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2014r.
dokument 2015/3/4 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Głogówek.
dokument 2015/2/2 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za IV kwartał 2014r.
dokument 2014/10/27 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2014r.
dokument 2014/9/18 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014r.
dokument 2014/7/24 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2014r.
dokument 2014/5/12 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2013r.
dokument 2014/4/25 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2013r.
dokument 2014/4/24 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2014r.
dokument 2014/3/31 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2013r.
dokument 2014/2/6 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Głogówek na 2014r.
dokument 2014/2/6 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanejm kwoty długu Gminy Głogówek.
dokument 2013/12/13 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2014r.
dokument 2013/12/13 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2014r.
dokument 2013/12/13 Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek.
dokument 2013/10/31 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2013r.
dokument 2013/9/4 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013r.i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016
dokument 2013/7/30 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2013 r.
dokument 2013/5/28 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2012 rok
dokument 2013/4/23 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I kw. 2013 r.
dokument 2013/3/24 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2012 rok
dokument 2012/10/25 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kw.2012 r.
dokument 2012/9/20 Uchwała Nr 395/2012 z dnia 11 września 2012 r. Składu Orzekajacego RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
dokument 2012/8/24 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2012 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015
dokument 2012/7/30 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za II kw. 2012 r.
dokument 2012/5/23 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2011 rok
dokument 2012/5/8 Opinia RIO do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2011 r.
dokument 2012/4/27 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I kwartał 2012 r.
dokument 2012/4/5 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2011 rok
dokument 2012/3/2 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za IV kw. 2011 r.
dokument 2011/10/27 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kw. 2011 r.
dokument 2011/8/23 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2011 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014
dokument 2011/7/28 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za II kw. 2011 r.
dokument 2011/5/19 Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2010 r. wraz z wykazem osób, którym udzielono pomocy publicznej oraz tym, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty w kwocie powyżej 500 zł
dokument 2011/5/17 uchwała nr 184/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
dokument 2011/4/27 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za I kwartał 2011 roku
dokument 2011/4/13 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2010 r.
dokument 2010/10/29 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Głogówek za I półrocze 2010 r.
dokument 2010/10/29 Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2010 r.
dokument 2010/7/30 Informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za II kwartał 2010 r.
dokument 2010/4/23 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I kw. 2010 r.
dokument 2009/10/28 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2009 r.
dokument 2009/8/13 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za I półrocze 2009 r.
dokument 2009/5/27 Roczna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za 2008 rok
dokument 2009/5/4 Informacja z wykonania budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2009 r.
dokument 2008/10/27 Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za III kwartał 2008r.
dokument 2008/7/30 Informacja z wykonania budżetu Gminy Głogówek za II kwartał 2008 roku
dokument 2008/5/29 informacja z wykonania budżetu za 2007r. oraz dotacji otrzymanych z JST
dokument 2008/4/30 Informacja z wykonania budżetu Gminy Głogówek za I kwartał 2008r.
dokument 2008/3/11 informacja o wykonaiu budżetu za IV kwartał 2007r.
dokument 2007/10/30 informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2007r.
dokument 2007/7/27 informacja o wykoaniu budżetu gminy za II kwartał 2007r.
dokument 2007/5/11 roczna informacja z wykonania budżetu Gminy Głogówek za rok 2006
dokument 2007/5/8 informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2007r.
dokument 2007/2/20 informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2006r.
dokument 2006/10/31 Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2006r.
dokument 2006/8/28 informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2006r.
dokument 2006/5/31 informacja o wykonaniu budżetu za 2005r.
dokument 2006/4/28 informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2006r.
dokument 2006/3/1 sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2005
dokument sprawozdanie z wyk. budżetu za 2004r.
dokument skonsolidowany bilans samorządu terytorialnego
dokument sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłuznych oraz gwarancji i poręczeń
dokument Roczna informacja o wykonaniu budżetu gminy Głogówek za 2009 r.
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2006
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Głogówek za 2009 rok
dokument Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Głogówek za IV kw. 2012 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 38270 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...