Strona główna » Finanse Gminy » Podatki i opłaty lokalne » Podatki » rolny i leśny użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Opłaty admin.
 Inne opłaty
 Podatki
 od nieruchomości
 rolny i leśny
 inne
 od środków transp.
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Podatek rolny na 2013 rok- uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r.

podatek_rolny.pdfpodatek_rolny.pdfpodatek_rolny.pdf

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE NA ROK2011

Podatek rolny:

dla gruntów gospodarstw rolnych (liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków ) –  94,10 zł

(37,64zł * 2,5 q żyta)

 

dla pozostałych gruntów (liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) – 188,20zł.

(34,10zł * 5q żyta)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r

 

Podatek leśny:

las (od 1 ha fizycznego) 34,0230zł.

(154,65zł za 1 m3 *0,220 m3)       

 

las ochronny (50%)  (od 1 ha fizycznego) 17,0115 zł.

(154,65 zł  za 1 m3 *0,220 m3 / 2 )

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r

 

 

 

 

 

sporządziły:

Dziadek

Hampel

Mielczarek

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE  NA ROK 2012

 

Podatek rolny:

dla gruntów gospodarstw rolnych ( liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikajacych z ewidencji gruntów i budynków)- 170,00 zł

(68,00 zł*2,5 q żyta)

 

dla pozostałych gruntów ( liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków)-340,00 zł

(68,00*5q żyta)

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Glogówku z dnia 31 października 2011 roku w sprawie obnizki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek.

Podatek leśny:

las ( od 1 ha fizycznego) 41,0696 zł

( 186,68 zł za 1 m3*0,220 m3)

las ochronny ( 50%)( od 1 ha fizycznego) 20,5348 zł

( 186,68 zł za 1m3*0,220m3/2)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r.

 

sporządziły:

Wirginia Mielczarek,

Beata Figiel

Stawki obowiązujące na 2014r.

Podatek_rolny.docPodatek_rolny.docPodatek_rolny.doc

Stawki obowiązujące na 2014r.

Podatek_lesny.docPodatek_lesny.docPodatek_lesny.doc


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 4511 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...