Strona główna » Finanse Gminy » Podatki i opłaty lokalne » Podatki » rolny i leśny użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Opłaty admin.
  Inne opłaty
  Podatki
  od nieruchomości
  rolny i leśny
  inne
  od środków transp.
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

Podatek rolny na 2013 rok- uchwała nr XXIII/167/2012 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 października 2012 r.

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE NA ROK2011

Podatek rolny:

dla gruntów gospodarstw rolnych (liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków ) –  94,10 zł

(37,64zł * 2,5 q żyta)

 

dla pozostałych gruntów (liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków) – 188,20zł.

(34,10zł * 5q żyta)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r

 

Podatek leśny:

las (od 1 ha fizycznego) 34,0230zł.

(154,65zł za 1 m3 *0,220 m3)       

 

las ochronny (50%)  (od 1 ha fizycznego) 17,0115 zł.

(154,65 zł  za 1 m3 *0,220 m3 / 2 )

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r

 

 

 

 

 

sporządziły:

Dziadek

Hampel

Mielczarek

 

STAWKI OBOWIĄZUJACE  NA ROK 2012

 

Podatek rolny:

dla gruntów gospodarstw rolnych ( liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikajacych z ewidencji gruntów i budynków)- 170,00 zł

(68,00 zł*2,5 q żyta)

 

dla pozostałych gruntów ( liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków)-340,00 zł

(68,00*5q żyta)

Uchwała Nr XII/87/2011 Rady Miejskiej w Glogówku z dnia 31 października 2011 roku w sprawie obnizki średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Głogówek.

Podatek leśny:

las ( od 1 ha fizycznego) 41,0696 zł

( 186,68 zł za 1 m3*0,220 m3)

las ochronny ( 50%)( od 1 ha fizycznego) 20,5348 zł

( 186,68 zł za 1m3*0,220m3/2)

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r.

 

sporządziły:

Wirginia Mielczarek,

Beata Figiel

Stawki obowiązujące na 2014r.

Stawki obowiązujące na 2014r.


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 4407 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...