Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat Finansowy » Formularze i wnioski użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Formularze i wnioski
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

DL-1 Deklaracja na podatek leśny na 2012 r.

nowa_dl_dla_gminy_glogwek1.docnowa_dl_dla_gminy_glogwek1.docnowa_dl_dla_gminy_glogwek1.doc

IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego na 2012 r.

nowa_il_dla_gminy_gogwek1.docnowa_il_dla_gminy_gogwek1.docnowa_il_dla_gminy_gogwek1.doc

Deklaracja na podatek rolny na 2012 rok DR-1

DR-1.docDR-1.docDR-1.doc

Informacja w sprawie podatku rolnego na 2012 r.IR-1

IR-1.docIR-1.docIR-1.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości na 2012 rok- DN-1

dn_-_1_nowa_na_2012.docdn_-_1_nowa_na_2012.docdn_-_1_nowa_na_2012.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok- IN-1

in_-_1_nowa_inf._na_2012.docin_-_1_nowa_inf._na_2012.docin_-_1_nowa_inf._na_2012.doc

Dane_o_nieruchomosciach_lesnych.docDane_o_nieruchomosciach_lesnych.docDane_o_nieruchomosciach_lesnych.doc

.

Dane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym.docDane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym.docDane_o_zwolnieniach_w_podatku_lesnym.doc

.

Deklaracja_na_podatek_lesny_-_korekta.docDeklaracja_na_podatek_lesny_-_korekta.docDeklaracja_na_podatek_lesny_-_korekta.doc

.

Info_w_sprawie_podatku_lesnego_-_korekta.docInfo_w_sprawie_podatku_lesnego_-_korekta.docInfo_w_sprawie_podatku_lesnego_-_korekta.doc

.

Dane_o_nieruchomosciach_rolnych.docDane_o_nieruchomosciach_rolnych.docDane_o_nieruchomosciach_rolnych.doc

.

Dane_o_zwolnieniach_i_ulgach_w_podatku_rolnym_-_korekta.docDane_o_zwolnieniach_i_ulgach_w_podatku_rolnym_-_korekta.docDane_o_zwolnieniach_i_ulgach_w_podatku_rolnym_-_korekta.doc

.

Deklaracja_na_podatek_rolny_-_korekta.docDeklaracja_na_podatek_rolny_-_korekta.docDeklaracja_na_podatek_rolny_-_korekta.doc

.

Inf_w_sprawie_podatku_rolnego_-_korekta.docInf_w_sprawie_podatku_rolnego_-_korekta.docInf_w_sprawie_podatku_rolnego_-_korekta.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJE_DN-1.docDEKLARACJE_DN-1.docDEKLARACJE_DN-1.doc

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

in11.docin11.docin11.doc

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1

DT-1.pdfDT-1.pdfDT-1.pdf

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1/A

DT_1A.pdfDT_1A.pdfDT_1A.pdf


Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 9810 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...