Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z sesji RM użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Protokoły z sesji RM
 Projekty protokołów z sesji
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

kadencja RM lata 2006-2010

Z dnia 2006/11/27
Notatka
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (49)
plik protokól nr I z dnia 27.11.2006r.
plik protokól nr II z dnia 6.12.2006r.
plik protokół nr III z dnia 14.12.2006r.
plik protokół nr IV z sesji RM z dnia 29.12.2006r.
plik protokół nr V z dnia 29.01.2007r..
plik protokół nr VI z dnia 26.02.2007r.
plik protokół nr VII z dnia 26.03.2007r.
plik protokół nr VIII z dnia 26.04.2007r.
plik protokół nr X z dnia 20.06.2007r..
plik protokół nr XI z dnia 27.08.2007r.
plik protokól nr XII z dnia 24.09.2007r.
plik protokól nr XIII z dnia 29.10.2007r.
plik protokól nr XIV z dnia 26.11.2007r.
plik protokół nr XV z nadzwyczajnej sesji RM z dnia 10.12.2007r.
plik protokol nr XVI z dnia 28.12.2008r..
plik protokol z sesji RM Nr XVII z dnia 28.01.2008r..
plik protokól nr XVIII z sesji RM z dnia 25.02.2008r.
plik protokół nr XIX z dnia 31.03.2008r.
plik protokól z Sesji nr XX z dnia 23.04.2008r
plik protokol z sesji RM z dnia 29.05.2008r..
plik protokół nr XXII z dnia 30.06.2008r.
plik Protokól nr XXIII z dnia 25.08.2008r.
plik protokól nr XXIV z dnia 29.09.2008r.
plik protokól nr XXV z dnia 27.10.2008r.
plik Protokół Nr XXVI z dnia 24.11.2008
plik Protokół Nr XXVII z dnia 08.12.2008
plik Protokół Nr XXVIII z dnia 30.12.2008r.
plik Protokół Nr XXIX z dnia 30.01.2009 r.
plik Protokół Nr XXX z dnia 23.02.2009 r.
plik Protokół Nr XXXI z dnia 30.03.2009 r.
plik Protokół Nr XXXII z dnia 27.04.2009 r.
plik Protokół Nr XXXIII z dnia 25.05.2009 r.
plik Protokół Nr XXXIV z dnia 29.06.2009 r.
plik Protokół Nr XXXV z dnia 24.07.2009 r.
plik Protokół Nr XXXVI z dnia 31.08.2009 r.
plik Protokół Nr XXXVII z dnia 28.09.2009 r.
plik Protokół Nr XXXVIII z dnia 26.10.2009 r.
plik Protokół Nr XXXIX z dnia 30.11.2009 r.
plik Protokół Nr XL z dnia 18.12.2009 r.
plik protokół Nr XLI z dnia 30.12.2009 r.
plik protokół nr XLII z dnia 25.01.2010 r.
plik Protokół nr XLIII z dnia 26 lutego 2010 r.
plik Protokół nr XLIV z dnia 29.03.2010 r.
plik Protokól nr XLV z dnia 26.04. 2010 r.
plik Protokół nr XLVI z dnia 31.05.2010 r.
plik Protokół nr XLVII z dnia 25.06.2010r.
plik Protokół nr XLVIII z dnia 27.08.2010 r.
plik Protokół nr XLIX z dnia 27.09.2010 r.
plik Protokół nr L z dnia 28.10.2010 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 28332 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...