Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z sesji RM użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Protokoły z sesji RM
 Projekty protokołów z sesji
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

KADENCJA RM 2010-2014

Z dnia 2010/12/13
Notatka
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (46)
plik Protokół nr I/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.
plik Protokół nr II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r.
plik Protokół nr III/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.
plik Protokół nr IV/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.
plik Protokół nr V/2011 z dnia 10 marca 2011 r.
plik Protokół nr VI/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
plik Protokół nr VII/2011 z dnia 30 maja 2011 r.
plik Protokół nr VIII/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r.
plik Protokół nr IX/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r.
plik Protokół nr X/2011 z dnia 26.09.2011 r.
plik Protokół nr XI/2011 z dnia 6 października 2011 r.
plik Protokół nr XII/2011 z dnia 31 października 2011 r.
plik Protokół nr XIII/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.
plik Protokół nr XIV/2012 z dnia 28 grudnia 2011 r.
plik Protokół Nr XV/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
plik Protokół Nr XVI/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
plik Protokół nr XVII/2012 z dnia 26 marca 2012 r.
plik Protokół nr XVIII/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.
plik Protokół nr XIX/2012 z dnia 28 maja 2012 r.
plik Protokół nr XX/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r.
plik Protokół nr XXI/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.
plik Protokół nr XXII/2012 z dnia 24 września 2012 r.
plik Protokół nr XXIII/2012 z dnia 29 października 2012 r.
plik Protokół XXIV/2012 z dnia 26 listopada 2012 r.
plik protokół nr XXV/2012 dnia 27 grudnia 2012 r.
plik Protokół nr XXVI/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
plik protokół nr XXVII/2013 z dnia 25 lutego 2013r
plik Protokół nr XXVIII/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
plik Protokół nr XXIX/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r.
plik Protokół nr XXX/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
plik Protokół nr XXXI/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.
plik Protokół nr XXXII/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
plik Protokół nr XXXIII/2013 z dnia 27 września 2013 r.
plik Protokół nr XXXIV/2013 z dnia 2 października 2013 r.
plik Protokół nr XXXV/2013 z dnia 25 października 2013 r.
plik Protokółnr XXXVI/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
plik Protokół nr XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
plik Protokół nr XXXVIII/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.
plik Protokół nr XXXIX/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
plik Protokół nr XL/2014 z dnia 10 marca 2014 r.
plik Protokół nr XLI/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
plik Protokół nr XLII/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku
plik Protokół XLIII/2014 z dnia 28 maja 2014 roku
plik Protokół nr XLIV/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.
plik Protokół nr XLV/2014 z dnia 29 sierpania 2014 r.
plik Protokół nr XLVI/2014 z dnia 26 września 2014 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 28362 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...