Strona główna » ORGANY » Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności » Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji » Protokoły z sesji RM » Projekty protokołów z sesji użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
 Skład RM
 Komisje Rady Miejskiej
 Prace RM: protokoły z posiedzeń komisji i sesji
 Protokoły z posiedzeń komisji
 Protokoły z sesji RM
 Projekty protokołów z sesji
 Plany Pracy Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
 Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej oraz stałych komisji Rady
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

KADENCJA 2010-2014-projekty protokołów z sesji

Z dnia 2010/12/13
Ważne od 2010/12/13
Wytwarzający informację
Publikujący informację
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (48)
plik projekt protokołu z I sesji RM z dnia 13.XII.2010 r.
plik projekt protokołu z II sesji RM z dnia 13.XII.2010 r.
plik Projekt protokołu z III sesji RM z dnia 30. XII.2010 r.
plik Projekt protokołu z IV sesji RM z dnia 24. 01.2011 r.
plik Projekt protokołu z V sesji RM z dnia 10.03.2011 r.
plik Projekt protokołu z VI sesji RM z dnia 28.04.2011 r.
plik Projekt protokołu z VII sesji RM z dnia 30.05.2011 r.
plik Projekt protokołu z VIII sesji RM z dnia 20.06.2011
plik Projekt protokołu z IX sesji RM z dnia 29.08.2011 r.
plik Projekt protokołu z X sesji RM z dnia 26.09.2011 r.
plik Projekt protokołu z XI sesji RM z dnia 6.10.2011 r.
plik Projekt protokołu z XII sesji RM z dnia 31.10.2011 r.
plik projekt protokołu z XIII sesji RM z dnia 28.11.2011 r.
plik projekt protokołu z XIV sesji RM z dnia 28.12.2011 r.
plik Projekt protokołu z XV sesji RM z dnia 30 .01.2012 r.
plik Projekt protokołu z XVI sesji RM z dnia 27.02.2012 r.
plik Projekt protokołu z XVII sesji RM z dnia 26.03.2012 r.
plik Projekt protokołu z XVIII sesji RM z dnia 26.04.2012 r.
plik Projekt protokołu z XIX sesji RM z dnia 28.05.2012 r.
plik Projekt protokołu z XIX sesji RM z dnia 28.05.2012 r.
plik Projekt protokołu z XX sesji RM z dnia 28.06.2012 r.
plik projekt protokołu nr XXI/2012 z dnia 27.08.2012 r.
plik Projekt protokołu z XXII/2012 z sesji RM z dnia 24.09.2012 r.
plik Projekt protokołu z XXIII sesji RM z dnia 29.10.2012 r.
plik Projekt protokołu nr XXIV z sesji RM z dnia 26 .11. 2012 r.
plik Projekt protokołu nr XXV z sesji RM z dnia 27.12. 2012 r.
plik Projekt protokołu nr XXVI z sesji RM z dnia 25.01.2013r
plik Projekt protokołu nr XXVII z sesji RM z dnia 25.02.2013r
plik projekt protokołu z XXVIII sesji RM z dnia 25.03.2013r
plik Projekt protokołu z XXIX sesji RM z dnia 29.04.2013 r.
plik Projekt protokołu z XXX sesji RM z dnia 28.05.2013 r.
plik Projekt Protokołu z XXXI sesji RM z dnia 28.06.2013 r.
plik Projekt protokołu z XXXII sesji RM z dnia 29.08.2013 r.
plik Projekt protokołu z XXXIII sesji RM z dnia 27.09.2013 r.
plik Projekt protokołu nr XXXIV z dnia 02.10.2013 r.
plik Projekt protokołu nr XXXV z dnia 25.10.2013 r.
plik Projekt protokołu nr XXXVI z dnia 22.11.2013 r.
plik Projekt protokołu nr XXXVII z dnia 30.12.2013 r.
plik Projekt Protokołu nr XXXVIII z dnia 31.01.2014 r.
plik Projekt Protokołu nr XXXIX z dnia 25.02.2014 r.
plik Projekt Protokołu nr XL z dnia 10.03.2014 r.
plik Projekt Protokołu nr XLI z dnia 31.03.2014 r.
plik Projekt protokołu z XLII z dnia 30.04.2014 r.
plik Projekt Protokołu nr XLIII z dnia 28.05.2014 r
plik Projekt Protokołu nr XLIV z dnia 30.06.2014 r.
plik Projekt Protokołu z XLV Sesji RM z dnia 29.08.2014 r.
plik Projekt Protokołu z XLVI Sesji RM z dnia 26.09.2014 r.
plik Projekt protokołu nr XLVII/2014 z dnia 30.10.2014 r.

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 6237 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...