Strona główna » Sprawy załatwiane przez urząd » Referat NLROŚ » Gospodarowanie mieniem komunalnym-sprzedaż, dzierżawa użytkownik: gość
Urząd Miejski
 Godziny urzędowania
 Statut Miasta i Gminy
 Regulamin Organizacyjny
 Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
 Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
 Budżet
 Majątek Gminy
 Podatki i opłaty lokalne
 Sprawozdania
ORGANY
 Władze urzędu
 Pracownicy UM
 sołtysi gminy Głogówek
 Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
 Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
 Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
 Przetargi
 Obwieszczenia
 Ogłoszenia
 Komunikaty
 Zarządzenia Burmistrza
 Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
 Uchwały
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
 Pracownicy UM
 Radni Rady Miejskiej
 Dyrektorzy szkół i przedszkoli
 Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
 Referat NLROŚ
 Ochrona Środowiska
 Geodezja Rolna
 Gospodarka lokalowo-mieszkaniowa
 Gospodarka terenami
 Gospodarowanie mieniem komunalnym-sprzedaż, dzierżawa
 Referat OSKD
 Referat Finansowy
 Referat SO, ZK i USC
 Referat IDPP
 Referat ORGANIZACYJNY
 Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
 Ewidencja działalności gospodarczej
 Ewidencja ludności
 Rejestr wniosków i interpelacji radych
 Rejestr uchwał Rady Miejskiej
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
 MGOK
 OPS
 ZMK
 Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
 Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
 Okręgi wyborcze
 Obwody głosowania
 Miejska Komisja Wyborcza
 Składy obwodowych komisji wyborczych
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
 Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
 Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

sprzedaż, dzierżawa nieruchomości

folder

Elementy podrzędne (349)
dokument 2015/6/8 Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2015/5/18 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2015/5/18 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Głogówek
dokument 2015/5/6 Burmistrz Głogówek ogłasza III-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2015/5/6 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieogranoczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogowek
dokument 2015/5/6 Burmistrz Głogówka ogłasza II -i przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2015/5/6 Burmistrz Głogówka ogłasza II - i przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2015/4/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/4/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/26 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2015/3/24 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
dokument 2015/3/24 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2015/3/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/9 Komunikat Burmistrza Głogówka
dokument 2015/3/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/9 Komunikat Burmistrza Głogówka.
dokument 2015/3/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogowek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/3/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2015/3/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2015/3/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2015/2/23 Komunikat Burmistrza Głogówka z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 mieszczącego się w budybku mieszkalnym przy ul. Plac Wolności nr 2. Lokal mieszkalny i udział procentowy w gruncie nie został sprzedany.
dokument 2015/2/23 Komunikat Burmistrz Głogówka informuje, że w wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki 433/290 mapa 2 obręb Zwiastowice o powierzchni 0.1460 ha nie doszło do sprzedaży w/w działki.
dokument 2015/2/23 Komunikat Burmistrza z I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 435/292 arkusz mapy 2 obręb Zwiastowice o powierzchni 0.0380 ha. Działka została sprzedana.
dokument 2015/1/26 Burmistrz Głogówka ogłosił II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2015/1/26 Burmistrz Głogówka ogłosił I-wszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2015/1/21 Burmistrz Głogówka ogłosił I-wszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2015/1/19 Burmistrz Głogówka ogłosił II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/12/4 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
dokument 2014/11/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2014/10/28 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 28.10.2014r.
dokument 2014/10/20 Wykazy nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2014/10/2 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/10/2 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/9/25 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2014/9/23 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23.09.2014
dokument 2014/9/23 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23.09.2014
dokument 2014/9/15 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/9/15 Komunikat Burmistrza Głogówka z dn.15.09.2014r.
dokument 2014/9/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/9/10 Komunikat Burmistrza Głogówka
dokument 2014/8/27 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2014/8/21 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/8/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
dokument 2014/8/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową dla poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej.
dokument 2014/8/8 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/8/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/8/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/8/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/8/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/8/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/8/4 Burmistrz Głogówka ogłasza II-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2014/8/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/7/23 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 23.07.2014r.
dokument 2014/7/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2014/7/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/6/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/6/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/6/30 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/6/18 Burmistrz Głogówka ogłasza II-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/6/16 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 czerwca 2014r.
dokument 2014/6/16 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 czerwca 2014r.
dokument 2014/6/16 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 czerwca 2014r.
dokument 2014/6/16 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 16 czerwca 2014r.
dokument 2014/6/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/6/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2014/6/2 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2014/5/12 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Głogówek
dokument 2014/5/12 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/5/12 Burmistrz Głogówek ogłasza II-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/5/12 Burmistrz Głogówka ogłasza II-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/5/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2014/4/18 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2014/4/15 Komunikat Burmistrza Głogówka z dnia 15 kwietnia 2014r.
dokument 2014/4/14 Wykazy nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/4/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2014/4/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/27 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/24 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2014/3/19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/19 Wykaz nieruchomości stanowiących właność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/19 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/18 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/3/11 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/3/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/3/3 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 03 MARCA 2014 ROKU.
dokument 2014/3/3 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 03 MARCA 2014 ROKU.
dokument 2014/3/3 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 03 MARCA 2014 ROKU.
dokument 2014/2/26 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU.
dokument 2014/2/26 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 26 LUTEGO 2014.
dokument 2014/2/26 KOMUNIKAT BURMISTRZA GŁOGÓWKA Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU.
dokument 2014/2/20 Wykazy nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/2/13 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku II-go przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/2/4 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do oddania w najem drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2014/1/27 Burmistrz Głogówka ogłasza V-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/1/27 Wykazy nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2014/1/20 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/1/20 Burmistrz głogówka ogłasza II-i przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/1/20 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2014/1/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2014/1/14 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do oddania w najem.
dokument 2014/1/9 Komunikat Burmistrza Głogówka z II przetargu ustnego nieograniczonego.
dokument 2014/1/9 Komunikat Burmistrza Głogówka z III przetargu ustnego nieograniczonego.
dokument 2014/1/9 Komunikat Burmistrza Głogówka z II przetargu ustnego nieograniczonego.
dokument 2014/1/9 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek.
dokument 2014/1/8 Burmistrz Głogówka ogłsza II -gi przetarg ustny niegraniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/12/18 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/12/6 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/12/6 Komunikat Burmistrza Głogówka z II przetargu ustnego nieograniczonego.
dokument 2013/11/28 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2013/11/28 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych własność gminy Głogówek
dokument 2013/11/28 Burmistrz Głogówka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2013/11/6 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/11/5 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 05 listopada 2013 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 943 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0586 ha. Działka została sprzedana, szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.
dokument 2013/11/5 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 05 listopada 2013 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 944 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0596 ha. Działka nie została sprzedana, szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.
dokument 2013/11/5 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 05 listopada 2013 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 945 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0600 ha. Działka nie została sprzedana, szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.
dokument 2013/11/5 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 05 listopada 2013 roku odbył się IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 946 mapa 6 obręb Winiary o powierzchni 0.0587 ha. Działka nie została sprzedana, szczegółowe informacje znadują się w komunikacie.
dokument 2013/11/4 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2013/11/4 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/10/30 Kominikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego
dokument 2013/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego
dokument 2013/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego
dokument 2013/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego
dokument 2013/10/28 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/23 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przerznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/22 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego
dokument 2013/10/21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/21 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/10/18 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy
dokument 2013/10/7 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetargu ustnego nieograniczonego.
dokument 2013/10/1 Komunikat Burmistrza Głogówka z I-ego przetagu ustnego nieograniczonego.
dokument 2013/9/30 Burmistrz Głogówka ogłasza IV-ty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/9/30 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony.
dokument 2013/9/26 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/9/19 Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/18 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/9/17 wykaz nieruchomości stanowiącycy własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogowek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/12 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech
dokument 2013/9/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż.
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/9/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/8/30 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/26 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/26 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/23 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/8/22 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/22 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/22 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/8/14 W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/8/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/8/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/8/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/8/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność GMINY GŁOGÓWEK przeznaczonych do sprzedaży drogą bezprzetargową na rzecz najemcy.
dokument 2013/7/31 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/7/31 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/7/31 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/29 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/29 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2013/7/24 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku I-wszego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaży na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/7/24 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku I-szego przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/7/23 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/19 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/7/17 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu
dokument 2013/7/17 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu
dokument 2013/7/17 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/7/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się III-ci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się III-ci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się III-ci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się III-ci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się III-ci przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/10 Burmistrz Głogówka informuje, że dnia 10 lipca 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku odbył się II-gi przetarg ustny nieograniczony sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/7/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą bezprzetargową.
dokument 2013/7/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż drogą przetargową.
dokument 2013/6/24 Burmistrz Głogówka ogłasza I szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/17 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/13 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2013/6/13 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetagową
dokument 2013/6/13 Burmistrz Głogówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchmoności stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/13 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/6/10 Burmistrz Głogówka ogłasza I wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/6/3 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/3 Burmistrz Głogówka ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek
dokument 2013/6/3 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/24 Informacja o wyniku przetargu
dokument 2013/5/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/20 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy
dokument 2013/5/15 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 15 maja 2013 r.
dokument 2013/5/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/8 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/5/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2013/4/26 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z 25 kwietnia 2013 roku
dokument 2013/4/25 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/4/23 Komunikat Burmistrza Głogówka o wynikach przetargu dnia 23 kwietnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Głogówku
dokument 2013/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/12 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/4/11 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/4/11 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową
dokument 2013/4/11 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech
dokument 2013/4/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/4/5 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 5 kwietnia 2013 r.
dokument 2013/4/5 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/4/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/3/21 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/3/20 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/3/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/3/19 Burmistrz ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/3/14 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową
dokument 2013/3/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą przetargową
dokument 2013/3/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/3/4 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013r.
dokument 2013/2/28 Komuniak Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013r.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/28 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 28 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/19 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek
dokument 2013/2/18 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2013/2/18 Komuniakt Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 18 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/18 Komuniakt Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 18 lutego 2013 r.
dokument 2013/2/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/2/6 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2013/2/6 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą przetargową.
dokument 2013/2/4 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży drogą przetargową.
dokument 2013/1/29 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/29 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2013/1/28 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą przetargową
dokument 2013/1/24 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/21 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogówek przeznaczonej do dzierżawy drogą bezprzetargową do lat trzech.
dokument 2013/1/17 Burmistrz Głogówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/1/14 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/14 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2013/1/10 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2013/1/10 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/9 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/9 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2013/1/7 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/12/20 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/12/18 Komunikat Burmistrza Głogówka o sprzedaży działki nr 668 mapa 6 obręb Winiary.
dokument 2012/12/18 Komunikat Burmistrza Głogówka o sprzedaży działki nr 669 mapa 6 obręb Winiary.
dokument 2012/12/12 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/12/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/12/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/12/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/12/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/12/10 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/12/5 Komunikaty Burmistrza Głogówka o wynikach przetagu z dnia 4 grudnia 2012 r.
dokument 2012/11/29 Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/11/29 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/11/19 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony
dokument 2012/11/14 Burmistrz Głogówka ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/11/14 Burmistrz Głogówka informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszenia o II -gim przetargu ustnym nieograniczonym o sprzedaży na własność nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek
dokument 2012/11/13 Komunikaty o wynikach przetagu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/11/7 Komunikaty o wynikach przetagu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/11/5 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/31 Komunikat Burmistrza Głogówka o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu dnia 31 października 2012r. ogłoszenia o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym o sprzedaży na własność nietuchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/10/31 Burmistrz Głogówka ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/10/30 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/29 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 26 października 2012 r.
dokument 2012/10/25 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/22 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2012/10/17 Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/17 wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2012/10/16 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową
dokument 2012/10/12 Wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/10 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek
dokument 2012/10/10 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/10/10 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/5 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/5 wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż
dokument 2012/10/5 wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Głogówek przeznaczonych do sprezdaży
dokument 2012/10/1 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/10/1 Komunikat Burmistrza Głogówka o ogłoszeniu I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/9/26 Komunikaty o wynikach przetargów z dnia 26 września 2012 r.
dokument 2012/9/20 BURMISTRZ GŁOGÓWKA ogłasza I-wszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/9/18 Wykazy nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy drogą bezprzetargową.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/14 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/9/10 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu z dnia 10.09.2012 r.
dokument 2012/8/23 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/8/22 Burmistrz Głogówka ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne i własność Gminy Głogówek.
dokument 2012/8/20 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/8/17 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży.
dokument 2012/8/9 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/8/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/8/6 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/7/31 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/7/31 Burmistrz Głogówka informuje o wyniku I-szego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek
dokument 2012/6/20 Burmistrz GŁOGÓWKA ogłasza I-szy przetarg nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości
dokument 2012/6/18 Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych do dzierżawy
dokument 2012/6/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/6/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/6/15 wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/6/15 wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Glogówek przeznaczonych do sprzedaży
dokument 2012/6/15 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Głogówek przeznaczonych do sprzezdaży
dokument 2012/4/25 Komunikat Burmistrza Głogówka o wyniku przetargu
dokument 2012/4/25 Komunikat Burmistrza Głogówka o wynikach przetargu

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 73734 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...