Strona główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

listopad 2004r.

Z dnia 2004/11/1
Ważne od 2004/11/1
Wytwarzający informację
Publikujący informację Jan Mencler
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (23)
plik w_spr.powolania_osob_do__komisji_przetargowej.doc
plik w_spr._zmiany_budzetu_gminy_na_2004r..doc
plik w_spr.zmiany_ukl._wykonawczego_budzetu_gminy_na_2004r..doc
plik w_spr._zmiany_harmonogramu_na_2004r..doc
plik w_spr._sprzedazy_lokalu_uzytkowego_nr_1_-_Rynek_14.doc
plik w_spr._sprzedazy_lokalu_uzytkowego_nr_1_Rynek_19.doc
plik w_spr._powolania_komisji_przetargowej-_Zmiana_sposobu_uzytkowania_stodoly_na_izbe_regionalna_w_Biedrzychowicach.doc
plik w_spr._powolania_komisji_przetargowej-_Gimnazjum_nr_1.doc
plik w__spr._powolania__komisji_do_odbioru_zadania_nr_1.doc
plik w_spr._zmiany_ukl.wykonawczego_budzetu_gminy_na_2004r..doc
plik w_spr._projektu_budzetu_gminy_na_2005r..doc
plik w_spr._przeproadzenia_inwentaryzacji.doc
plik w_spr._powolania_komisji_przetargowej_-_pielegnacja_Alei_Lipowej_w_Glogowku.doc
plik w spr. zmiany harmonogramu na 2004r-140
plik w spr. powolania komisji przetargowej - 151
plik w spr. sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 3, pol. w Glogowku przy Pl. Wolnosci 6-152.
plik w spr. sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 4, pol. przy Pl. Wolnosci 6 w Glogowku-153
plik w spr.zmiany budzetu gminy na 2004r.-154
plik w spr.zmiany ukl. wykonawczego budzetu gminy na 2004r. - 155
plik w spr.zmiany harmonogramu na 2004r. - 156
plik w spr. zmiany budzetu gminy na 2004r.-157
plik w spr. zmiany ukl. wykonawczego budzetu gminy na 2004r. - 158
plik \w spr. zmiany harmonogramu na 2004r. - 159

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 150177 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...