Strona główna » Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza użytkownik: gość
Urząd Miejski
  Godziny urzędowania
  Statut Miasta i Gminy
  Regulamin Organizacyjny
  Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
  Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
Plany,Strategie, Programy
Finanse Gminy
  Budżet
  Majątek Gminy
  Podatki i opłaty lokalne
  Sprawozdania
ORGANY
  Władze urzędu
  Pracownicy UM
  sołtysi gminy Głogówek
  Rada Miejska - skład, protokoły z komisji i sesji, Plany Pracy i sprawozdania z działalności
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
  Plan Zarządzenia Kryzysowego Gminy Głogówek
  Informator działań zima 2013/2014
Prawo lokalne
  Przetargi
  Obwieszczenia
  Ogłoszenia
  Komunikaty
  Zarządzenia Burmistrza
  Zarządzenia Burmistrza-Kierownika Urzędu
  Uchwały
  Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Oświadczenia majątkowe
  Pracownicy UM
  Radni Rady Miejskiej
  Dyrektorzy szkół i przedszkoli
  Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy
Sprawy załatwiane przez urząd
  Referat NLROŚ
  Referat OSKD
  Referat Finansowy
  Referat SO, ZK i USC
  Referat IDPP
  Referat ORGANIZACYJNY
  Referat GOK
Rejestry, ewidencje, archiwa
  Ewidencja działalności gospodarczej
  Ewidencja ludności
  Rejestr wniosków i interpelacji radych
  Rejestr uchwał Rady Miejskiej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jednostki Organizacyjne
  MGOK
  OPS
  ZMK
  Placówki oświatowe
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2015
  Link do strony
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU I NA BURMISTRZA GŁOGÓWKA 2014
  Okręgi wyborcze
  Obwody głosowania
  Miejska Komisja Wyborcza
  Składy obwodowych komisji wyborczych
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
WYBORY DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2011
Słownik skrótów
Statystyka stron
Mapa serwisu
Instrukcja

zarządzenia 2008r.

Z dnia 2008/1/2
Wytwarzający informację
Publikujący informację Andrzej Kałamarz
Odpowiedzialny za treść
Elementy podrzędne (109)
plik nr 1 z dnia 2.01.2008r. w spr. okreslenia wysokosci stawki za 1 km przebiegu pojazdu
plik nr 2 z dnia 2.01.2008r. w spr. zakupu uslug i materialow finansowanych z budzetu gminy
plik nr 3 z dnia 3.01.2008r. w spr. ukl.wykonawczego budzetu gminy na rok 2008
plik \nr 4 z dnia 3.01.2008r. w spr.zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy na rok 2008
plik nr 5 w spr.powolania komisji konkursowej dla rozstrzygniecia ofert na dotacje z budzetu gminy na realizacje zadan
plik nr 6 w spr.zmiany wysokosci czynszu za wydzierzawione grunty
plik nr 7 z dnia 22.01.2008r. - w spr.powolania komisji odbiorowej czesciowej - Modernizacja pomieszczen Zlobka
plik nr 8 z dnia 24.01.2008r. w spr.powolania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
plik nr 9 z dnia 24.01.2008r. w spr. Regulaminu Urzedu Miejskiego w Głgoówku
plik nr 10 z dnia 24.01.2008r. w spr. zmian w ukl. wykonawczym budzetu Gminy Głogówek na rok 2008r..
plik nr 11 z dnia 28.01.2008r. w spr.nabycia na wlasnosc Gminy Glogowek dzialki pol. na terenie Gminy Glogowek
plik nr 12 z dnia 28.11.2008r.. w spr.nabycia na wlasnosc Gminy Glogowek dzialek pol. we Wroblinie.
plik nr 13 z dnia 28.01.2008r. w spr. ukl.wykonawczego GG na 2008r
plik nr 14 z dnia 30.01.2008r. w spr. stawek oplat za najem garazy.
plik 15 z dnia 30.01.2008r. w spr. stawek czynszu za dzierzawe gruntow komunalnych.
plik 16 z dnia 30.01.2008r. w spr. oplaty za wynajem sali w Domu Ludowym w raclawicach Śl. przy ul. Prudnickiej 16
plik nr 17 z dnia 31.01.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik nr 18 z dnia 6.02.1008r. w spr.zasad oraz terminu przekazywania dokumentacji do archiwum zakladowego.
plik nr 19 z dnia 15.02.2008r. w spr.zamkniecia kont rachunkowych za rok 2007
plik 20 z dnia 15.02.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszklanego,pol. w Glogowku
plik nr 21 z dnia 15.02.2008r w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG na rok 2008
plik nr 22 z dnia 20.02.2008r. w spr.powolania komisji odbiorowej
plik nr 23 z dnia 20.02.2008r. w spr.asad przeznaczania srodkow finansowych na dofinansowanie kwalifikacji pracownikow urzedu
plik nr 24 z dnia 25.02.3008r w spr.ukl.wykonawczego budzetu GG na rok 2008
plik nr 25 z dnia 26.02.2008r w spr.zmiany wysokosci czynszu za wydzierzawione grunty mienia komunalnego
plik nr 27 z dnia 26.02.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG na rok 2008.
plik nr 28 z dnia 28.02.2008r. w spr.zmian w budzecie GG na rok 2008
plik nr 29 z dnia 28.02.2008r. w spr.powolania komisji odbiorowej
plik nr 30 z dnia 28.02.2008r. w spr.nieodpłatnego nabycia na wlasnosc GG dzialek
plik nr 31 z dnia 7.03.2008r. w spr. powolania komisji rekrutacyjnej
plik nr 32 z dnia 7.03.20008r. w spr. zwrotu kosztów wykonania okularów korygujących wzrok pracownikom
plik nr 33 z dnia 17.03.2008r. w spr.dokonania zamiany dzialek pomiedzy Gminą Glogowek a Skarbem Panstwa.
plik nr 34 z dnia 18.03.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik nr 35 z dnia 20.03.2008r. w spr.zakazu palenia wyrobów tytoniowychna terenie UM
plik nr 36 z dnia 20.03.2008 w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG na 2008r
plik nr 37 z dnia 31.03.2008 w spr.ukl.wykonawczego budzetu GG na rok 2008
plik nr 38 z dnia 31.01.2008r. w spr. zmian w budzecie GG na rok 2008.
plik nr 39 w spr.powolania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko insp.ds planowania przestrzennego
plik nr 40 z dnia 1.04.2008r. w spr.powolania komisji ds likwidacji skladnikow majatkowych
plik nr 41 z dnia 1.04.2008r. w spr.upowaznienia czlonkow GKRPA do dok.kontroli
plik nr 43 z dnia 2.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu pol. w Glogowku przy ul. Kosciuszki 21
plik nr 45 z dnia 11.04.2008r. w spr powołania komisji przetargowej
plik nr 46 z dnia 14.04.2008r. w spr.ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali
plik nr 47 z dn. 14.04.2008r. w spr.ustalenia stawki czynszu socjalnego za lokale mieszkalne socjalne
plik nr 48 z dnia 14.04.2008r. w spr.ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali użytkowych
plik nr 49 z dnia 15.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego,pol. w Glogowku ul. Zamkowa 20
plik nr 50 z dnia 15.04.2008r. w spr. sprzedazy lokalu mieszkalnegonr 5 pol. W glogowku przy ul. Zamkowej 20.
plik nr 51 z dnia 15.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 6 pol. w Glogowku ul.Dworcowa 23
plik nr 52 z dnia 15.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 8,pol.w Glogowku przy ul. Wodnej 7
plik nr 53 z dnia 15.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7,pol. w Glogowku przy ul. 3-go maja 1-3
plik nr 54. z dnia 15.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego nr 7 pol. w Glogowku przy ul.Chopina nr 5 i 7
plik nr 55 z dnia 16.04.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszkalnego pol. w Glogowku przy ul. Sobieskiego 3.
plik nr 56 z dnia 16.04.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik \nr 57 z dnia 21.04.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej.
plik nr 58 z dnia 23.04.2008r.w spr.ukl.wykonawczego budzetu GG
plik nr 58a z dnia 23.04.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG na 2008r
plik nr 59 z dnia 5.05.2008r. w spr. zmian w ukl.wykonawczym
plik nr 60 z dnia 5.05.2008r. w spr. zmian w budzecie i ukl.wykonawczym GG na rok 2008
plik nr 61 z dnia 12.05.2008r
plik nr 62 z dnia 12.05.2008r. w spr.sprzedazy lokalu uzytkowego
plik nr 63 z dnia 12.05.2008r.w spr.sprzedazy lokalu uzytkowego
plik nr 64 z dnia 12.05.2008r. w spr. sprzedazy lokalu uzytkowego
plik nr 65 z dnia 12.05.2008r. w spr. sprzedazy lokalu pol. Glogowek ul. 3 Maja 33
plik nr 66 z dnia 12.05.2008r. w spr.sprzedazy lokalu uzytkowego pol. Glogowek, ul.3 Maja 33
plik nr 67 z dnia 19.05.2008r. w spr.ogloszenia alarmu przeciwpowodziowego
plik nr 69 z dnia 19.05.2008r. w spr. ogloszenia alarmu przeciwpowodziowego
plik nr 70 z dnia 19.05.2008r. w spr.zmian w budzecie
plik nr 71 z dnia 21.05.2008r. w spr. ogloszenia alarmu przeciwpowodziowego
plik nr 73 z dnia 26.05.2008r. w spr.odwolania alarmu przeciwpowodziowego
plik nr 74 z dnia 26.05. w spr. powolania komisji odbiorowej zadania
plik nr 75 z dnia 28,05,.2008r. w spr.powolania komisji rekrutacyjnej
plik nr 76 z dnia 29.05.2008r. w spr. ukl. wykonawczego budzetu GG.
plik nr 76a z dnia 30.05.2008r. w spr. powolania komisji przetargowej
plik nr 77 z dnia 30.05.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik nr 78 z dnia 2.06.2008r. w spr. powolania komisji konkursowej.
plik nr 79 z dnia 2.06.2008r. w spr. powolania komisji konkursowej.
plik nr 80 z dnia 3.06.2008r. w spr. powolania komisji przetargowej
plik nr 82 z dnia 3.06.2008r. w spr.zamiany dzialek.
plik nr 81 z dnia 3.06.2008r. w spr.zamiany dzialek pomiedzy Gmina a Skarbem państwa
plik nr 83 z dnia 3.06.2008r. w spr. sprzedazy lokalu mieszklanego.
plik nr 84 z dnia 6.06.2008r. w spr.sprzedazy loalu mieszkalnego
plik nr 85 z dnia 9.06.2008r w spr powołania komisji przetargowej
plik nr 86 z dnia 9.06.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG
plik nr 88 z dnia 19.06.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik nr 87 z dnia 11.06.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG
plik nr 89 z dnia 19.06.2008r. w spr.powolania komisji rekrutacyjnej.
plik nr 90 z dnia 26.06.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG.
plik nr 91 z dnia 26.06.2008r. w spr.zmian w budzecie i ukl.wykonawczym budzetu GG
plik nr 92 z dnia 30.06.2008r. w spr.ukl.wykonawczego budzetu GG
plik nr 95 z dnia 8.07.2008r. w spr.sprzedazy loklau mieszkalnego pol. w Glogowku
plik nr 96 z dnia 8.07.2008r. w3 spr.sprzedazy lokalu mieszklanego pol. w Glogowku.
plik nr 97 z dnia 8.07.2008r. w spr.sprzedazy lokalu mieszklanego pol. w Glogowku
plik nr 98 z dnia 8.07.2008r. w spr. ustalania zasad przeprowadzania przetargow na dzierzawe, najem mienia komunalnego
plik nr 99 z dnia 10.07.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG
plik nr 100 z dnia 10.07.2008r. w spr.sprzedazy dzialki pol. w Glogowku.
plik nr 101 z dnia 10.07.2008r. w spr.sprzedazy dzialki pol. w Glogowku
plik nr 102 z dnia 10.07.2008r. w spr.powolania komisji przetargowej
plik nr 103. z dnia 14.07.2008r. w spr. ogloszenia alarmu przeciwpowodziowego.
plik nr 104 z dnia 14.07.2008r. w spr.odwolania alarmu p.powodziowego
plik nr 105 z dnia 15.07.2008r.w spr.odwolania pogotowia p.powodzioego.
plik nr 106 z dnia 15.07.2008r. w spr.powolania komisji rekrutacyjnej.
plik nr 107 z dnia 25.07.2008r. w spr.zmian w ukl.wykonawczym budzetu GG na rok 2008
plik nr 108 z dnia 25.07.2008r. w spr.zmian w budzecie i ukl.wykonawczym budzetu GG na rok2008r
plik sierpień 2008 od nr 109 - 129
plik wrzesień 2008r. od nr 130-142
plik październik 2008-od nr.143 do 156
plik listopad od nr 157 do dnia 172
plik Grudzień od Nr 174- 178
plik Zarządzenie Nr 179 z dnia 31 grudnia 2008

Biuletyn redaguje:
Magdalena Bernard
sekretariat@glogowek.pl
tel. 77 40-69-900
licznik: 150180 odwiedzin


Znajdź w dokumentach


aktualności
08-06-2015: Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach więcej...
08-06-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Głogówek. więcej...
08-06-2015: Wykaz nieruchomosci stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedaż więcej...
03-06-2015: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepczach. więcej...
02-06-2015: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek przeznaczonych na sprzedażdrogą bezprzetargową – drogą zamiany działek. więcej...
01-06-2015: INFORMACJA więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r.  więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...
28-05-2015: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne. więcej...
28-05-2015: Oświadczenia majątkowe złożone w 2015r. więcej...